Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
23 juni 2009

Antwerpen veilige haven voor beschermde diersoorten

Snep stelt in P+ de voorwaarde voor het ook in Nederland toepassen van de Vlaamse Best Practice: “Dan moeten beide partijen wel eerst het concept van ‘tijdelijke natuur’ accepteren. Dan verdwijnt bij ondernemers en overheden de angst om terreinen braak te laten liggen. En moeten natuurbeschermers zich realiseren dat er winst wordt geboekt. Pionierssoorten onder de bloemen en de vlinders zullen bovendien na verloop van tijd toch uit zichzelf verdwijnen, wanneer de vegetatie wijzigt. En ook als het nog niet zo ver is, moet je het niet erg vinden wanneer er dan toch gebouwd gaan worden. Niet treuren om dat beschermde orchideetje. Als je niks doet, verdwijnt het ook.”

Dit zijn de tips van Snep:
1. Laat opgespoten terrein of onbenutte hoekjes vooral kaal, zo lang de grond niet nodig is. Ga het niet preventief asfalteren of met gras bedekken dat twintig keer per jaar gemaaid moeten worden zodat het op een biljartlaken lijkt. Pionierssoorten onder de planten zullen zich op het zand vestigen. Juist deze trekken bedreigde soorten vlinders en bijen aan, die het in Nederland heel moeilijk hebben. Laat onbebouwde percelen zo groot mogelijk: de natuur doet haar eigen werk wel. Hoe groter het kale perceel, hoe grotere soortenrijkdom er verwacht kan worden.

2. Verwissel steriele grasperken op de bedrijvenparken voor iets wildere bloemgrassen. Kies niet voor saaie hagen of bomen uit een exotisch land, maar voor struiken die in de Lage Landen hun oorsprong hebben.

3. Gebruik ook de platte daken op gebouwen, door er simpele daktuinen aan te leggen. Ook weer: hou het kaal en sober. Bloemrijk gras of sedum is prima, maar kustvogels als scholeksters en visdiefjes in havengebieden vinden gravel of grind al mooi genoeg, want dat lijkt op kale zandplaten waar ze normaliter nestelen.

4. Denk eens aan muurbegroeiing. Plaats een hekwerk tegen wanden met weelderige klimstruiken en verberg daar nestkastjes in. Er bestaat steeds meer professionele kennis over de aanleg van verticale tuinen, die mooier dan kunstwerken kunnen zijn.

5. Heel wat bedrijven kennen achter het gebouw vergeten rommelhoekjes, die makkelijk opgeruimd kunnen worden. Braak laten liggen en het wordt vanzelf een natuurtuin. Daar kunnen de rupsen groeien en ontpoppen om daarna als vlinder naar de vlinderstruik bij de entree te vliegen.

6. Een natuurlijk uitgegraven vijver bij de ingang kan schitterend zijn en op zonnige daken voor een prachtige reflectie van de zon zorgen op het plafond van kantoortuinen.

P+ webtip: P+ over Haven van Antwerpen