Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
25 juni 2009

Rabobank lanceert rekening die landschappen redt

Hoewel de economische situatie voor veel bedrijven op dit moment moelijk is, lanceert Rabobank een bedrijvenspaarrekening met een groen randje. Dit ten behoeve van de Nationale Landschappen. Ook in deze tijden zijn er bedrijven die sparen en die oog houden voor de MVO-aspecten van het ondernemerschap en hun omgeving. Dit komt tot uiting in de eerste Rabo StreekRekening waarbij een deel van de rentevergoeding ten goede komt aan landschap Het Groene Woud. De betrokken Rabobanken in die regio zijn: Sint-Oedenrode Schijndel, Dommel en AA, De Leijstroom, Hilvarenbeek Oisterwijk, Het Groene Woud Zuid en Den Bosch en omstreken.
 
Het concept van de streekrekening sluit aan op de wensen van bedrijfsklanten en de Rabobanken om het Nationaal Landschap Het Groene Woud te behouden. Tegelijk is het voor landschappen een nieuwe en aantrekkelijke manier om inkomsten te genereren. Het concept van de streekrekening is zo ontwikkeld dat het ook is in te zetten bij andere Rabobanken met andere nationale of regionale landschappen. Zo heeft de Rabobank onlangs een convenant afgesloten met De12 Landschappen (de unie van 12 provinciale landschappen) waarmee meer streekrekeningen tot stand kunnen komen.

Niet alleen zakelijke klanten, ook de decentrale overheden, zoals gemeenten en waterschappen, kunnen gebruik maken van de Rabo StreekRekening. Voor deze instanties is de streekrekening een passende mogelijkheid om financiele reserves op een maatschappelijk verantwoorde wijze te laten renderen. Bedrijven, instellingen en overheden kunnen bij een van de zes deelnemende Rabobanken een streekrekening voor het Nationaal Landschap Het Groene Woud openen.

De streekrekening is een dagelijks opvraagbare spaarrekening met een rentevergoeding van 2,5 procent (op dit moment). Door te sparen, spaart de rekeninghouder ook voor het Nationaal Landschap Het Groene Woud. De lokale Rabobank maakt ieder jaar 5 procent van de uitgekeerde rente over aan dit landschap. Daarnaast wordt de rekeninghouder gevraagd om ook 5 procent (of meer) te schenken. De gelden worden gebruikt voor projecten op het gebied van natuurontwikkeling en het aanjagen van duurzame economische ontwikkelingen.

P+ webtip: Streekrekening Het Groene Woud