Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
21 augustus 2009

Ricoh MVO Scriptieprijs: 1250 euro in duurzame aandelen

De Ricoh MVO Scriptieprijs wordt alweer voor de vierde keer uitgeloofd en staat open voor studenten in het hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs uitgeloofd. Ricoh schrjft: “Met als doel een extra stimulans te bieden om de scriptie over maatschappelijk verantwoord ondernemen verder uit te werken, in daden om te zetten of er een echte job van te maken. Een springplank dus voor een MVO-carrière. Ook maak je kans op een speciaal geselecteerd duurzaam aandelenpakket ter waarde van 1250 euro. Daarnaast krijgt de winnaar coaching en begeleiding aangeboden van CSR Academy, het adviesbureau op MVO-gebied. Een presentatie van de winnende scriptie wordt in P+ gepubliceerd.”

De voorwaarden voor deelname: “Je moet student zijn van een universiteit of een hogere beroepsopleiding, gevestigd in Nederland. En je moet een in dit collegejaar afgeronde en goedgekeurde scriptie hebben. Dan kun je vóór 1 januari 2010 inleveren en meedoen. De scriptie bevat bij voorkeur vernieuwende uitkomsten, moet een bijdrage leveren aan bestaande theorieën en/of moet een bijdrage leveren aan praktijkkennis, dit alles vanuit een bedrijfskundig perspectief op MVO. Als de scriptie vanuit een andere discipline geschreven is, moet duidelijk uit de scriptie blijken wat de relevantie is voor het management van een organisatie. Ricoh zoekt vooral naar een scriptie die schreeuwt om een follow-up.”

Let op: alleen scripties van het collegejaar 2008/2009 (vanaf 1 januari 2009) en 2009/2010 dingen mee naar de scriptieprijs. Proefschriften zijn uitgesloten van deelname. Stuur een inschrijvingsformulier en bijbehorende documenten naar Ricoh.

P+ webtip: Ricoh MVO Scriptieprijs