Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
29 augustus 2009

P+ Special: Water in Zuid-Afrika over 15 jaar op

Een fragment uit deze Special : “In Zuid-Afrika gebruiken de blanke herenboeren, die ten tijde van de afschaffing van de apartheid 90 procent van de bruikbare landbouwgrond in bezit hadden, van oudsher veruit het meeste water. Omdat het met de herverdeling van landbouwgrond nog altijd niet erg wil vlotten, is die situatie niet wezenlijk veranderd. Maar terwijl de beschikbare hoeveelheid water mede door de klimaatverandering eerder af- dan toeneemt, groeit de vraag.”

Maar niet alleen de boeren hebben water nodig. Er zijn ook nog “de miljoenen consumenten in de townships, die het langzaamaan wat beter krijgen en dus ook meer water gaan gebruiken. Het bedrijfsleven eist eveneens meer water, zoals de stormachtig groeiende toerismesector.”

Een van de kleinere boeren vertelt in P+: “Het is een keiharde belangenstrijd, met als inzet herverdeling van de macht. Maar we gaan in de goede richting. Veel van de grootverbruikers van weleer beseffen dat zij efficiënter moeten omgaan met water. En delen met degenen met wie vroeger geen rekening werd gehouden.”

In deze Special ook een grote reportage uit Roemenië, een Europees land dat zowel met grote droogte als met forse overstromingen te kampen heeft. Maar ook korte analyses van waterprojecten in Indonesië, Mozambique, Egypte en Nicaragua. Landen die stuk voor stuk groter zijn dan Nederland, ook al hebben wij al 750 ervaring in het leven met water, als land dat zelfs deels onder de zeespiegel ligt. Daarom ook een interview met dijkgraaf Gerard Doornbos, die ingaat op de vraag hoe groot de bijdrage van de Nederlandse waterschappen kan zijn. Hij toont realisme, maar geeft aan dat er voor Nederlandse watermanagers ook nog een hoop te halen valt. Doornbos: “Er zijn natuurlijk mensen die zeggen dat zij hun belastinggeld niet betaald hebben voor projecten in ontwikkelingslanden. Als je kijkt naar onze wettelijke taken is dat een legitieme opmerking. Maar er is een belangrijkere redden dat ik het zeg. Waar zit de meerwaarde van de waterschappen? Hoe belangrijk en nuttig die afzonderlijke projecten ook zijn, we kunnen nog wel iets méér dan dat. Onze core business is een integrale aanpak van het watersysteem. Dat kunnen we als waterschappen ook in publieke samenwerkingsverbanden met andere overheden benutten.”

Deze Special werd gemaakt door Han van de Wiel en Hans van de Veen, redacteuren van P+. De Special wordt tegelijkertijd verspreid met de hele oplage van de nieuwe P+, in een oplage van 25.000 stuks.

P+ webtip: PDF van Special ‘Waterkennis’