Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
02 september 2009

Ook Koninklijke Saan verhuist nu klimaatneutraal

Om klimaatneutraal te verhuizen werkt Koninklijke Saan samen met Climate Neutral Group. Het windmolenproject in Taiwan waarin Koninklijke Saan investeert, voert het Gold Standard-keurmerk, dat geadviseerd wordt door het ministerie van VROM. Het Gold Standard-keurmerk is in 2003 mede opgericht door het Wereld Natuur Fonds en compenseert de uitstoot van broeikasgas door de productie van schone energie (wind, zon, biomassa) in streng geselecteerde, kleinschalige projecten, voornamelijk in ontwikkelingslanden. Gold Standard geldt als een van de hoogste kwaliteitsstandaarden voor klimaatprojecten. Met de keuze voor dit kwaliteitslabel is Koninklijke Saan ervan verzekerd dat zij een belangrijke en aanwijsbare bijdrage levert aan een duurzame wereld.

Martijn Hulsebosch voegt toe: “Deze stap is een concreet gevolg van ons MVO-jaarverslag, dat we vorig jaar voor het eerst uitbrachten.” Koninklijke Saan investeert al sinds enige tijd in duurzame en milieuvriendelijke voertuigen en beperkt zo de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen tot een minimum. Hoewel het voor verhuiswagens nog niet verplicht is, heeft Saan vorig jaar vier nieuwe verhuisauto’s aangeschaft die voldoen aan de nieuwste Euro 5-norm. Bovendien is er voor deze viertonners gekozen voor EEV (Enhanced Environmentally friendly Vehicles). Dit is momenteel de strengste uitlaatgasemissienorm voor verbrandingsmotoren, waarin extreem lage fijnstofemissies zijn voorgeschreven. Daarnaast is Saan in 2007 gestart met het toevoegen van het additief CG-7 aan de brandstof in de eigen tankinstallatie in Diemen. Dit middel zorgt voor een optimale en schonere verbranding, waardoor het brandstofverbruik is teruggedrongen. Ook voert het bedrijf een bewustwordingscampagne om haar medewerkers te stimuleren veiliger en milieubewuster te rijden.

P+ webtip: Koninklijke SaanP+ webtip 2: Verhuizer UTS