Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
10 september 2009

Railwind: windmolens boven het spoor

De samenwerkingsovereenkomst is een eerste stap in het verwezenlijken van een innovatief concept, waarbij windturbines boven het spoor worden geplaatst op een speciaal voor dit project ontworpen mast. Op deze wijze wordt meervoudig ruimtegebruik mogelijk. Lokale overheden zijn enthousiast over het pilot-project in de Sloehaven.

Pieter Tavenier, Managing Director van Evelop: "We zijn trots om aan de wieg te staan van dit bijzondere concept en zijn er van overtuigd dat met dit soort innovatieve projecten veel extra locaties voor windenergie kunnen worden ontwikkeld."

Kees-Jan Dosker, directeur Spoorontwikkeling van ProRail: "Wij zijn enthousiast over dit idee en zien dit project als een belangrijke kans om bij te dragen aan een nog duurzamer spoorsector. We zullen tijdens de pilot met name goed gaan kijken naar aspecten als veiligheid en beschikbaarheid van het spoor."

Naar verwachting wordt in 2011 gestart met de bouw van het pilot-project en zal het de eerste elektriciteit leveren in 2012. In overleg met gemeenten, Provincie en andere belanghebbenden, wordt nog onderzocht hoeveel Railwind turbines geplaatst kunnen worden. Naast de ruimtelijke argumenten wordt de veiligheid uitvoerig onderzocht, waarbij Kema de projectorganisatie adviseert.

De ontwikkeling, bouw en exploitatie van het eerste Railwind project zal zorgvuldig worden geëvalueerd. Mede op basis daarvan zal worden vastgesteld welke tracés verder voor dit duurzame concept in aanmerking komen. Het pilot-project is in procedure voor innovatiesubsidie van Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Er wordt en werd door ProRail flink gebouwd in Zeeland. De nieuwe Sloelijn van 2008 is een enkelsporige goederenspoorlijn met een lengte van bijna drie kilometer. Het tracé loopt over het grondgebied van de gemeenten Goes, Middelburg, Borsele en Vlissingen. De spoorlijn verbindt het Sloegebied (havengebied Vlissingen-Oost) met het hoofdspoor Vlissingen-Roosendaal (de zogenaamde Zeeuwse lijn).

Naast de bouw van een nieuwe spoorlijn worden er ook in het Sloegebied aanpassingen aan het spoor gedaan. De bestaande spoorlijn in het havengebied (ook wel stamlijn genoemd) wordt verdubbeld en er wordt een bovenleiding en een andere type beveiliging aangebracht. Tevens worden er aanpassingen gedaan aan het bestaande emplacement. Het emplacement wordt op een andere manier beveiligd en de sporen worden verlengd. Deze veranderingen zijn vastgelegd in de Planbeschrijving Havenspoorlijn.

P+ webtip: Persbericht Railwind

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier