Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
11 september 2009

Spectaculaire groei FSC in Nederland


Tijdens de Dag van de Duurzaamheid (9 september jl) sprak vice-voorzitter Henk Bol van Bouwend Nederland zich onomwonden uit voor FSC. Bol: “FSC garandeert dat het hout dat wij gebruiken afkomstig is uit duurzaam beheerd bos. Wij hebben daarom bij onze oprichting in 2005 meteen voor FSC gekozen.” Momenteel volgen 75 leden van Bouwend Nederland de aanbeveling van de vice-voorziter, in het algemeen de grote bouwondernemingen. De koepel van woningcorporaties Aedes wil dat de corporaties vanaf 2015 in minstens driekwart van al hun nieuwbouw FSC-hout toepassen. Sinds eind 2006 hebben ongeveer vijftig corporaties een convenant met FSC Nederland ondertekend. Zij hebben het gebruik van FSC-hout vastgelegd in de aanbestedingsvoorschriften. Volgens Arjan Alkema van FSC-Nederland zit maatschappelijk ondernemen ‘ in de genen’ van de corporaties. Aedes gaat het convenant-model ook uitdragen maken bij corporaties in de ons omringende landen.

Tijdens de Dag van de Duurzaamheid brak minister Bert Koenders (Ontwikkelingssamenwerking) een lans voor gecertificeerd hout. “Veel mensen in ontwikkelingslanden zijn voor hun werk en inkomen afhankelijk van duurzaam beheer van tropisch bos. Gecertificeerd hout zorgt ervoor dat er met hun belangen en het milieu rekening gehouden wordt.” Koenders vermeed zorgvuldig om de afkorting FSC in de mond te nemen. “De minister moet zich aan het regeringsbeleid houden”, zegt Alkema. “Daarin wordt geen voorkeur uitgesproken voor één van de certificeringssystemen.” In 2008 zijn de Nederlandse inkoopcriteria voor hout gepubliceerd, waaraan alle overheden zijn gehouden. Het Timber Procurement Assessment Committee (TPAC) beoordeelt of certificeringssystemen als FSC en PEFC voldoen aan die criteria. Bij tropisch hout voldoet volgens TPAC alleen FSC aan de Nederlandse criteria.

FSC Nederland richt zich expliciet op opdrachtgevers, omdat zij bepalen wat voor hout er in de opdrachten wordt toegepast. Oude vetes met de Vereniging van Nederlandse Houthandelen (VVNH) behoren daardoor tot het verleden. Alkema: “De houthandel doet niks anders dan het hout leveren dat opdrachtgevers willen.P+ webtip: FSC Nederland