Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
12 september 2009

Herman Wijffels hoogleraar Duurzaamheid en Verandering

Herman Wijffels staat sinds lange tijd bekend als pleitbezorger van een duurzame samenleving. In het programma Buitenhof stelde hij onlangs: “We leven in deze tijd zo ver boven onze mogelijkheden dat we tegen grenzen aanlopen. We moeten veranderingen aanbrengen in de manier waarop we in het leven staan, om ervoor te zorgen dat cruciale evenwichten in balans blijven en toekomstige generaties niet in gevaar worden gebracht.”

De leerstoel Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering richt zich op de vraag welke kwaliteit van leven en de daarbij passende activiteiten in het fysieke systeem ‘aarde’ de komende vijftig jaar mogelijk zijn. Hoe kan een dergelijke kwaliteit van leven als maatschappelijke doelstelling maatgevend worden voor politiek en economie? Deze essentiële vraag op het raakvlak van fysieke mogelijkheden en menselijke waarden staat centraal bij de nieuwe leerstoel waarop Herman Wijffels is benoemd. Het betreft een deeltijdaanstelling bij de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht.

De Universiteit Utrecht heeft haar toponderzoek gebundeld in een aantal kernthema’s. Het kernthema Aarde en Duurzaamheid bundelt universitaire kennis die kan bijdragen aan een duurzame maatschappelijke ontwikkeling. Het gaat daarbij om onderling samenhangende veranderingsprocessen op wereldschaal, onomkeerbare ruimtelijke ontwikkelingen op regionale schaal en om de culturele kant van het duurzaamheidvraagstuk. Daarnaast wordt binnen de Universiteit gewerkt aan technologische ontwikkelingen waarmee de milieudruk kan worden verminderd, in het bijzonder duurzame energie.

P+ webtip: Geowetenschappen Utrecht