Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
18 september 2009

Imtech stelt kennis beschikbaar in Zuid-Afrika

Daarnaast moet een machine worden ontworpen voor het uitsnijden van de slipperzolen uit oude autobanden met als doel dat elke teenslipper een herkenbare en unieke ‘footprint’ krijgt. The Ubuntu Company is een initiatief van de TU Delft en de stichting KidsRights. In het eerste productiejaar zijn 25.000 slippers verkocht. De teenslippers vormen een bron van inkomsten voor in totaal ruim 800 tot 1000 mensen uit de sloppenwijken van Durban.

Het tweede project richt zich op bewustwording van het energieverbruik in Zuid-Afrika, om te beginnen in Johannesburg. Zuid-Afrika verbruikt een derde van alle stroom op het continent. Van oudsher zijn de energiekosten in dit land sterk gesubsidieerd. Dat heeft bijgedragen tot verspillend verbruik. Door de stijgende energieprijzen is de regering genoodzaakt de subsidies in straf tempo af te bouwen, wat tot enorme jaarlijkse prijsverhogingen leidt van circa 25 procent. Iedereen leidt daaronder, maar met name armen en mensen uit de middenklassen kunnen de kosten nauwelijks betalen. Daarbij komt dat door de stijgende welvaart het energieverbruik stijgt, wat regelmatig leidt tot stroomuitval. Genoeg redenen om mensen bewuster te maken van hun energieverbruik en te stimuleren aan besparing te doen.

De stichting NOVA, een partner van de Nederlandse ontwikkelingsorganisatie ICCO, is de drijvende kracht achter het project, met de kerk als vehikel: daar komen arm en rijk bij elkaar. In het proefproject zijn drie keer tien huishoudens geselecteerd, arm en rijk gemixt, die elkaar vertellen en bevragen over het stroomverbruik in hun huishoudens. Dat creëert bewustzijn. Tegelijkertijd worden in die huishoudens slimme stekkers van de Nederlandse firma Plugwise ingezet. Die meten het stroomverbruik per apparaat en kunnen op afstand communiceren, zodat kan worden bijgehouden wat het feitelijke verbruik is. Als het bewustzijn toeneemt, zal dat volgens Smeenk leiden tot energiebesparing van circa 35 procent. Imtech onderzoekt tevens of NOVA de gerealiseerde besparing in de vorm van verhandelbare carbon credits te gelde kan maken. Met die inkomsten kan de stichting duurzame energieprojecten betalen. Smeenk: “De meeste carbon credits zullen gerealiseerd worden door de rijken, waarvan de armen kunnen profiteren.”

Imtech investeert in beide projecten ongeveer 1 miljoen euro aan menskracht en andere middelen. Doel van het MVO-beleid van Imtech is met kennis een bijdrage te leveren aan ontwikkelingslanden. Smeenk: “We hopen dat lokale partijen er iets mee opschieten.” Voorwaarde is dat projecten niet tot concurrentievervalsing mogen leiden. Daarnaast moet het MVO-beleid bijdragen aan de profilering van Imtech. Bijzonder aan het project is dat alle leden persoonlijke leerdoelen moeten formuleren en dat ze worden begeleid door coaches.

P+ webtip: Imtech