Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
19 september 2009

Prinsjesdag: Alleen BTW-verlaging woningisolatie

Nu gaan we in de volgende P+ voor oud-minister van VROM Ed Nijpels, die pleit voor het invoeren van een minister voor energie, om een einde te maken aan een hopeloos verdeelde portefeuille die verspreid is over diverse ministeries. Dan kunnen we eindelijk het Duitse voorbeeld gaan volgen en en passant de Noordzee volstampen met windmolens. Nijpels spreekt als oud-minister uit ervaring. Hij weet hoe de zaken lopen in Den Haag en is overduidelijk heel, heel erg boos.

Zaken die ook een BTW-verlaging naar 6 procent kregen, maar niet meteen de duurzame zaak dienen:

. Schoonmaakwerkzaamheden binnen woningen (alhoewel dit wel eens werk zou kunnen bieden aan Nieuwe Nederlanders).
. Luisterboeken en andere “digitale dragers”.

Wij moeten voor de zekerheid eens navragen voor welke producten en diensten de Europese btw-richtlijn het de regering verbiedt alle duurzaamheid in prijs aantrekkelijker te maken.Dit zijn in het algemeen de regels voor omzetbelasting, die alweer meer dan tien jaar oud zijn (1977):

  • het normale BTW-tarief moet in alle lidstaten ten minste 15 procent bedragen tot 31 december 2000;
  • toegestaan zijn een of twee verlaagde tarieven met een minimum van 5% voor leveringen van goederen en diensten voor sociale of culturele doeleinden (bijlage H, waarvan de werkingssfeer om de twee jaar door de Raad wordt onderzocht);
  • tarieven hoger dan of gelijk aan 12% zijn toegestaan voor goederen en diensten anders dan bedoeld in bijlage H, waarvoor op 1 januari 1991 een verlaagd tarief gold;
  • het nultarief en de sterk gereduceerde tarieven (lager dan 5%) die op 1 januari 1991 bestonden, mogen in beginsel tot 1997 worden gehandhaafd;
  • alle verhoogde tarieven worden afgeschaft.

P+ webtip: BTW-verlaging isolatie

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier