Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
01 oktober 2009

Kleine windturbines in Friese polders toegestaan

Alleen nog pilots dus. Met een innovatieve pilot wordt dan ook bedoeld: een proef met als doel vernieuwingen te testen. Provinciale Staten: “Een pilot met kleine windturbines zal dan ook vernieuwend moeten zijn ten opzichte van bestaande opstellingen. Gedacht kan worden aan vernieuwende vormgeving die betere inpassing mogelijk maakt, aan innovaties waardoor turbines minder hinder voor de omgeving opleveren, of rendabeler zijn etc. Het primaire doel van de pilots is om innovatie op gebied van kleine windturbines (binnen grenzen) mogelijk te maken. Er wordt daarom geen maximum gesteld aan het aantal pilots. Ook het aantal turbines binnen een pilot wordt niet op voorhand begrensd. Per pilot zal het aantal turbines beargumenteerd moeten worden.”

P+ webtip: De Friese besluitvorming (PDF)