Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
03 oktober 2009

Accountants meten betrouwbaarheid arme landen

Minister Bert Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking is in zijn nopjes met het instrument. In een toespraak tijdens de presentatie zei hij dat het aantrekken van buitenlandse investeringen voor ontwikkelingslanden belangrijker is dan ooit. “De kapitaalstromen naar ontwikkelingslanden, die als gevolg van de kredietcrisis sterk zijn afgenomen, moeten weer op gang komen. Ondernemers en banken hebben betrouwbare en transparante informatie nodig om investeringsbeslissingen te kunnen nemen en kredieten te verlenen. Deze index is daarbij een belangrijk instrument.” Volgens Koenders is de index niet alleen een instrument om de stand van zaken te monitoren, maar ook om het ondernemersklimaat in ontwikkelingslanden te verbeteren.

De ADI is ontwikkeld door het NIVRA, de Nederlandse beroepsorganisatie van registeraccountants, in samenwerking met de Universiteit van Leiden, de Carana Corporation en USAID. De index de beoordeelt het ontwikkelingsniveau van de beroepsgroep en de mate waarin een land voldoet aan internationale standaarden. Een doel van de index is om internationaal erkende financiële standaarden in te voeren, vooral in ontwikkelingslanden. De internationale federatie van accountants IFAC gaat de index “actief aanbieden aan ontwikkelingslanden”, zegt Marc Schweppe van het NIVRA.

Schweppe is niet bang dat de index alleen maar zal bevestigen wat iedereen al vermoedt, namelijk dat veel ontwikkelingslanden laag scoren op de ranking. “Omdat ontwikkelingslanden geen voorgeschiedenis hebben, kunnen ze met een schone lei aan de accountancy beginnen en in korte tijd grote stappen zetten. Maar dat vraagt wel een actieve inzet van IFAC-leden in de ontwikkelde landen, met enige financiële ondersteuning.” Het NIVRA heeft twinningprojecten die zo werken met landen op de Balkan. Volgens Schweppe vindt de IFAC dit een interessant model om elders toe te passen. P+ webtip: BZ over de accountants