Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
04 oktober 2009

DSB en Triodos: Week van de Waarheid

Triodos Bank startte 30 september een aandelenemissie. Mede als gevolg van de financiële crisis is de belangstelling voor duurzaam bankieren krachtig toegenomen. Op die ontwikkeling wil de bank inspelen door in te zetten op groei van de kredietverlening aan duurzame bedrijven. Daarvoor is 90 miljoen euro extra kapitaal nodig. De emissie zal plaatsvinden in Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Duitsland. De emissie loopt tot 17 november 2009.

Directievoorzitter Peter Blom: “Kiezen voor duurzaamheid loont. Dat heeft de huidige financiële crisis aangetoond.”

Al sinds de oprichting in 1980 zet Triodos Bank zich in voor duurzaam bankieren. Dit heeft geleid tot een ononderbroken groei: gedurende de laatste tien jaar was deze 20 procent op jaarbasis. De huidige financiële crisis heeft de waarde van duurzaam bankieren nog zichtbaarder gemaakt. Veel banken ontvangen nu financiële steun van de overheid. Triodos Bank daarentegen vraagt beleggers te investeren in certificaten van aandelen vanwege haar gezonde groei. Zodat Triodos Bank meer kredieten kan verstrekken aan duurzame projecten en bedrijven. De bank concentreert zich bij de groei van de kredietportefeuille op die sectoren waarin de bank inmiddels een belangrijke expertise heeft opgebouwd. Blom: “Wij zijn ervan overtuigd dat in sectoren zoals biologische landbouw en zonne- en windenergie nog een aanzienlijke groei kan worden gerealiseerd.”

Directievoorzitter Peter Blom: “Nieuw aandelenkapitaal maakt het mogelijk om op de kansen voor groei in de markt krachtig in te spelen. Het afgelopen halfjaar zijn wij harder gegroeid dan ooit tevoren. Het aantal klanten is sinds begin dit jaar met ruim 18 procent toegenomen.”

De snelle groei betekent dat de bank zich regelmatig met een emissiecampagne tot het publiek wendt. De laatste emissie was in 2007 en leidde tot een verhoging van het kapitaal met EUR 67 miljoen. Dat was een stijging van ongeveer 50 procent.
Triodos Bank heeft 12.000 certificaathouders. De helft van het aandelenkapitaal is in handen van particulieren. Naast particulieren zijn er ook financiële instellingen en pensioenfondsen die bewust voor een belang in Triodos Bank hebben gekozen en waarmee de bank op diverse terreinen samenwerkt.
De certificaten Triodos Bank zijn niet beursgenoteerd, maar wel verhandelbaar via Triodos Bank zelf. Bij de oprichting van de bank is bewust gekozen voor certificering van de aandelen om zo de onafhankelijkheid en de missie van de bank te waarborgen.

P+ webtip: Emissie Triodos