Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
11 oktober 2009

3.400 Huishoudens krijgen licht in Burkina Faso

FRES heeft als doel om in 2015 100.000 huishoudens en kleine bedrijven te voorzien van stroom. Met de opening van Yeelen Ba is het derde FRES-bedrijf operationeel. FRES beheerde al twee bedrijven in Zuid-Afrika en Mali die samen ruim 13.000 huishoudens van betaalbare elektriciteit voorzien op een duurzame manier.

Toegang tot elektriciteit zorgt ervoor dat de lokale economie kan groeien. Kinderen kunnen als het donker is toch hun huiswerk maken. Bedrijven kunnen in de avonduren doorgaan met hun werkzaamheden en nieuwe initiatieven zoals oplaadpunten voor mobiele telefoons en verbeterde fabricage van aluminium kookpotten kunnen worden ontplooid. Er wordt op belangrijke wijze bijgedragen aan het behalen van de millenniumdoelstellingen. De nieuwe energiebedrijven dragen niet alleen bij aan het uitbannen van extreme armoede, maar zorgen ook voor een veiliger en gezonder leefmilieu. Het oprichten van het nieuwe bedrijf wordt grotendeels mogelijk gemaakt door een subsidie van de Europese Unie en door financiering van hoofdsponsor en founder Nuon. Fres zelf opereert zonder winstoogstmerk.P+ webtip: FRES