Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
13 oktober 2009

Hoe zou Lucas Reijnders het Duurzaamheidskabinet spelen?

Reijnders kondigt in zijn Troonrede aan om de volgende verplichtende maatregelen in 2010 in te voeren.

. Nieuwe kolencentrales worden indirect verboden door net als in andere landen een zeer hoge CO2-heffing in te voeren voor de electriciteitsproductie.

. Ook wordt de plicht opgelegd om vrijgekomen CO2 bij verbranding van kolen zonder subsidie veilig op te slaan in de bodem.

. Alle bestaande woningen en kantoren moeten in 2015 verplicht geïsoleerd zijn (vloer, muren, dak, dubbelglas), zodat alle gebouwen dan op energielabel B uitkomen, met uitzondering van monumenten. De regering roept het bedrijfsleven op genoeg bouwvakkers hiervoor op te leiden.

. De regering vraagt alle burgers met klem uw spaargeld hiervoor te reserveren en vakanties uit te stellen.

. De regering voert een milieu-accijns in op vlees van 2 euro per kilo, gedifferentieerd naar milieu- en gezondheid.

. Er komt nieuw klimaatbeleid voor lucht- en scheepvaart, vracht- en bestelauto’s en een kilometerheffing in 2011. Daarnaast stelt de regering 20 commissies in voor invoering van systemen die leiden tot 20 procent besparing, bijvoorbeeld benzine op de bon zoals in de jaren 70. Dit geldt ook voor aardgas. En voor vlees, als de milieu-accijns onvoldoende werkt.

. De regering wil dat de aardgasbaten vanaf 2011 zodanig geïnvesteerd worden dat er net zoveel energie duurzaam wordt opgewekt of bespaard, als er jaarlijks aan aardgas wordt gewonnen, uitgedrukt in pegajoule.

. Op producten met een duurzaamheidskeurmerk wordt een fiscale korting ingevoerd van 20 procent.

. Door de verplichte energiebesparing in woningen, krijgen huishoudens na 5 tot 10 jaar een veel groter besteedbaar inkomen omdat de autonoom stijgende energierekeningen halveren.


. Om arme landen internationaal te steunen bij het aanpassen aan klimaatverandering en bij de omschakeling naar duurzame energie, wordt 0,2 procent van ons bruto nationaal product extra vrij gemaakt, zodat de totale ontwikkelingshulp groeit naar 1 procent.

Reijnders en zijn mede-scribent, klimaatadviseur ir. Jeroom Remmers, besluiten: “Leden van de Staten-Generaal, ons land staat voor een uitzonderlijke, maar geenzins onmogelijke opgave. Met vastberadenheid en bereidheid tot verandering kunnen wij de kansen benutten om Nederland sterker uit de crisistijden tevoorschijn te laten komen.  Op u, leden van de Staten-Generaal, rust de verantwoordelijkheid uit te stijgen boven partij- politieke belangen. Want de toekomst van de Aarde en de mensen zelf staat op het spel.”P+ webtip 1: Het duurzaamheidskabinet
P+ webtip 2: Groene Troonrede van Reijnders

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier