Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
25 oktober 2009

Atoomstroom attaqueert MVO Nederland

Directeur Willem Lageweg van MVO Nederland reageert zeer terughoudend op de actie van Atoomstroom: “MVO Nederland is van mening dat er op dit moment onvoldoende maatschappelijk draagvlak is voor het standpunt dat kernenergie uiteindelijk goed is voor mens en milieu. De maatschappelijke legitimatie, zoals ook verwoord in het door MVO Nederland gehanteerde manifest is niet voldoende aanwezig. Naar de mening van MVO Nederland lijkt Atoomstroom zich vooral bij MVO Nederland te willen aansluiten om het logo van MVO Nederland te mogen gebruiken als een soort maatschappelijke legitimatie voor de eigen activiteiten.”

Sjef Peeraer van Atoomstroom benaderde de nodige media om free publicity voor zijn energiemaatschappij te krijgen. De actie tegen het netwerk van maatschappelijk verantwoorde ondernemingen begon bij Energeia, een digitale nieuwsbrief voor de Nederlandse elektriciteitssector. Maar ook De Telegraaf en De Volkskrant werden deze week gebeld, om aandacht voor de rechtszaak te genereren.

In die krantenstukken dook ook het volgende argument op: Essent mag wel lid zijn van MVO Nederland, maar is mede-eigenaar van de kerncentrale in Borsele. Daarover liet Willem Lageweg van MVO Nederland in de Volkskrant weten: “Essent werkt in de breedte aan verduurzaming. Atoomstroom is eendimensionaal gericht op kernenergie. Daar willen we ons niet aan verbinden.” MVO Nederland wl laagdrempelig blijven, maar behoud zich op basis van de algemene voorwaarden wel het recht voor organisaties te weigeren. Op de website van Atoomstroom staat nog een ander plaatje gereed voor de volgende gratis publiciteitscampagne, altijd stukken voordeliger dan het plaatsen van advertenties in dezelfde Telegraaf of Volkskrant. Dit is echter wel een hele pikante: het is het logo van “Kappen met kolen”, de campagne van Groen Links. Wie deze website van de actievoerders tegen kolencentrales bezoekt, kijkt recht in het gezicht van Wijnand Duyvendak. En was dat niet de Groen Linkser die de Tweede Kamer verliet omdat hij in de donkere jaren 80 ook al fanatiek actievoerder was? En toen gestolen stukken over kernenergie publiceerde? Het logo van MVO Nederland stond na het dienen van het kort geding nog steeds op de website van Atoomstroom. P+ webtip: Verklaring MVO Nederland

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier