Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
06 november 2009

MVO Nederland mag Atoomstroom royeren

Atoomstroom zelf geeft een andere draai aan de uitspraak van de rechter. Op de website constateert de onderneming die zo graag partner van MVO Nederland wil zijn: “MVO Nederland heeft van de Rechtbank in Utrecht een tik op de vingers gekregen. De rechter draagt MVO Nederland op om Atoomstroom per direct weer als partner te accepteren.”

Daarmee bedoelt directeur Sjef Peeraer dat de rechter MVO Nederland geen toestemming gaf om Atoomstroom met onmiddellijke ingang van de partnerlijst te schrappen. De gebruikelijke twee maanden opzegtermijn moeten netjes in acht worden genomen, gerekend vanaf het moment dat zaak voor de rechtbank kwam, in kort geding.

Mevrouw mr. M.J. Smit is een erg verstandige rechter, zo  blijkt. Ze brandde zich niet aan de vraag of kernenergie nu wel of niet duurzaam is. De rechter beperkte zich tot een zijdelingse opmerking daarover: “De vonnisrechter vraagt zich af of een kennis- en netwerkorganisatie niet juist gebaat is met een breed debat tussen verschillende soorten ondernemingen die allen een (eigen) visie hebben op maatschappelijk verantwoord ondernemen”.

MVO Nederland gaf als reactie op de uitspraak: “MVO Nederland, dat in juni van dit jaar de opzet van zijn partnerprogramma aanpaste, wil zijn naam en logo niet laten gebruiken door een organisatie die zich eendimensionaal inzet voor kernenergie, een onderwerp dat naar mening van MVO Nederland onvoldoende maatschappelijk gelegitimeerd is.”

Atoomstroom overweegt tegen de uitspraak in beroep te gaan, zo staat op de website.

P+ webtip: Vonnis MVO Nederland vs Atoomstroom

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier