Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
13 november 2009

Jongeren geloven nog in conferentie Kopenhagen

Gerritsen werkt bij KPMG, op de Sustainability afdeling, Hogenboom bij de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Gerritsen: “Ik ben hier al twee jaar mee bezig. Ik heb duizenden, duizenden Nederlandse jongeren gesproken. De standpunten die ik meeneem naar Kopenhagen, vertegenwoordigen echt de mening van mijn generatie.” Hij heeft veel scholen bezocht, workshops gegeven, seminars bezocht, enquêtes afgenomen en gastcolleges gegeven.

•    Een sterk klimaatakkoord in Kopenhagen, aangezien zij de wereld beter willen achterlaten voor hun kinderen dan zij haar hebben aangetroffen.
•    Jaarlijkse reductie van broeikasgassen van 1,33% in rijke landen en 40% in 2020. Lange termijndoelstellingen klinken vaak erg mooi maar de huidige jonge generatie vreest dat kabinetten de lasten op de volgende kabinetten (en dus onze generatie) afschuiven.
•    Jongerenparticipatie bij besluitvormingsprocessen over klimaatverandering is erg belangrijk. Als jongeren nu meedenken en meebeslissen over wat er kan verbeteren in de samenleving, kunnen zij zich daar de rest van hun leven voor inzetten.
•    Educatie over klimaatverandering vanaf de eerste schooljaren is belangrijk: jong geleerd is oud gedaan.
•    Meer duurzame, decentrale energieopwekking. De meest klimaatvriendelijke manier van energieopwekking varieert erg per locatie, hier moet veel aandacht aan worden besteed.
•    Géén investeringen meer in tijdelijke energieoplossingen zoals kolencentrales, kernenergie of CO2 afvang en opslag.
•    Aandacht voor wereldwijde veranderende consumptiepatronen van dierlijke eiwitten. Vleesconsumptie is één van de grootste veroorzakers van klimaatverandering.

Tijdens de VN klimaattop (7-18 december) wordt onderhandeld over een post-Kyoto verdrag (na 2012), waarin nieuwe afspraken worden gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen nog verder terug te dringen. Zo wordt geprobeerd een wereldwijde temperatuurstijging van 2 graden Celsius te voorkomen. Gerritsen heeft officiële accreditatie gekregen in de Nederlandse regeringsdelegatie, dus mag namens Nederland onderhandelen over het klimaat.

Gerritsen roept zijn generatiegenoten op om contact met hem op te nemen. Dat kan via zijn eigen website.
P+ webtip: Don Gerritsen

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier