Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
25 november 2009

Dutch Greentech Fund: voor kansrijke Nederlandse technostarters

Johan van de Gronden, algemeen directeur van het WNF, voegt daar kritisch aan toe: "Schone technologie is het antwoord op klimaatverandering. Bovendien groeit de sector in alle landen om ons heen. Alleen in Nederland zijn de investeringen in schone technologie gedaald.” Het nieuwe fonds investeert in bedrijven door het verstrekken van aandelenkapitaal, stelt kennis beschikbaar en ondersteunt de ondernemer onder meer bij de ontwikkeling van een prototype tot een commercieel levensvatbaar product en de marktintroductie. Om dit te kunnen doen, maken kennisinstellingen deel uit van het fonds: Wageningen Universiteit en TU Delft. Deelname van het WNF onderstreept het belang dat partners hechten aan verduurzaming. Rabobank beschikt over kennis en een groot netwerk op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Bovendien is Rabobank van oudsher thuis in de landbouw- en voedselsector.
 
Het fonds participeert met maximaal 2,5 miljoen euro in een onderneming. Het gaat daarbij om een minderheidsbelang. De totale omvang van het fonds bedraagt bij aanvang circa 21 miljoen en kan begin 2010 worden uitgebreid tot circa 40 miljoen euro. Met deze investeringscapaciteit is het fonds een belangrijke aanvulling op reeds bestaande seed capital fondsen waardoor innovatie in landbouw, voedselproductie, water, lucht en bio-energie verder gestimuleerd wordt. De verwachting is dat met de aanwezige kennis bij partners en het beschikbare kapitaal een portefeuille met 15 à 25 kansrijke ondernemingen kan worden opgebouwd.
 
Voor bedrijven die een aanvraag doen hanteert het Dutch Greentech Fund strenge duurzaamheidscriteria, mede ontwikkeld door het WNF. Tevens start het fonds een pilot waarin een methode wordt ontwikkeld om naast financieel rendement ook het toekomstige CO2-reductierendement van de door de bedrijven ontwikkelde technologieën te berekenen.

P+ webtip: Dutch Greentech Fund

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier