Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
02 december 2009

Eerste 2000 handtekeningen voor paspoort Marc van Roosmalen

“Marc van Roosmalen, de wereldberoemde bioloog is momenteel zonder geldige papieren in Nederland. In 1997 nam hij de Braziliaanse nationaliteit aan omdat hij zich als wetenschapper (voor het overheidsinstituut INPA werkend) wegens de toen opkomende heksenjacht tegen biopiraten wilde indekken. Toeristen met wat opgeprikte vlindertjes of torretjes in hun bagage werden als misdadigers in de gevangenis gegooid (de Belg Robert van de Merghel, een entomoloog van naam, heeft bijvoorbeeld in 1997 een vol jaar vastgezeten in een cel van de Federale Politie in Manaus). Hierdoor zou Marc automatisch maar zonder dat te weten zijn Nederlanderschap verloren hebben (Artikel 15a. van de Wet op het Nederlanderschap).

In het Amazonegebied heeft Marc de afgelopen 15 jaar niet minder dan 100 boomsoorten, 20 nieuwe apensoorten en ruim 20 andere grote boom- en bodembewonende zoogdieren ontdekt.

Marc is meerdere malen onderscheiden. In het jaar 2000 riep Time Magazine samen met Ford Company hem uit tot “Held voor de Planeet”. In zijn strijd voor het behoud van het regenwoud kwam hij door zijn biodiversiteitonderzoek onherroepelijk in conflict met de houtboeren, grondspeculanten, sojaconnectie van Mato Grosso en overheidsinstituten als IBAMA (‘s Lands Bosbeheer), INCRA (Landverdelinginstituut), FUNAI (Indianenbureau) en de Federale Politie. In 2007 werd hij op beschuldiging van “misdaden tegen de natuur” gevangen genomen en veroordeeld op grond van biopiraterij – een misdrijf dat niet eens in het Braziliaans wetboek van strafrecht is opgenomen.

Hoewel vrijgesproken in november 2008, is Marc, toen het OM bij het Opperste Gerechtshof in Brasilia tegen zijn vrijspraak in beroep gegaan is, op de laatste dag dat zijn Nederlandse paspoort geldig was naar Nederland gevlucht.
Op 20 februari 2009 heeft hij een brief gestuurd aan HM de Koningin en simultaan een juridisch onderbouwd verzoekschrift ingediend bij het Ministerie van Justitie, daarin het vermeend verlies van zijn Nederlanderschap bestrijdend. Tot dusver zonder resultaat.

Zonder het Nederlanderschap kan Marc bij een veroordeling tot gevangenisstraf door het Opperste Gerechtshof na uitlevering aan Brazilië alsnog terug in de gevangenis van Manaus belanden. Terugkeer naar Brazilië betekent voor Marc dus een zekere dood. Doodseskaders hebben al tweemaal een moordaanslag gepleegd op zijn leven.

Marc heeft zich zijn leven lang ingezet voor de biodiverstiteit in de tropische regenwouden en daarom zou: Nederland trots moeten zijn op zo’n bijzonder mens!

en verzoeken
Wij vragen aan de Minister van Justitie daarom:
- om Marc van Roosmalen het Nederlanderschap terug te geven,
- om hem ereburger te maken van Nederland,
- om bij de Braziliaanse regering erop aan te dringen dat hij zijn wetenschappelijke werk in het Amazonegebied kan voortzetten.

P+ webtip: Petitie Marc van Roosmalen