Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
04 december 2009

Cramer: Per direct stop op bouw afvalovens

Cramer heeft er wel in toegestemd dat enkele afvalovens versneld de zogenoemde R1-status krijgen, zodat ze gemakkelijker afval uit het buitenland kunnen invoeren om te verbranden. De toewijzing van die bijzondere status moet nog wel via een inspraakprocedure in het landelijk afvalbeheerplan worden opgenomen. Bovendien moet een aanpassing van het afvalbeheerplan door Brussel worden goedgekeurd.

De twaalf afvalverbrandingsinstallaties in Nederland mikken op de Engelse markt om afval in te voeren. De Britse autoriteiten zijn te laat begonnen met het bouwen van afvalovens, niet in de laatste plaats omdat er veel afkeer tegen bestaat. Ook hoopt de Nederlandse afvalsector dat de R1-status wordt verleend voor Duits afval. Het is de afvalbedrijven een doorn in het oog dat Nederlands afval wel naar Duitsland kan worden uitgevoerd, maar andersom niet. Juist uit Duitsland komt de grote lobby in Brussel om Europa vol te zetten met verbrandingsovens.Een goed bericht dus, maar laten we de innovatieve alternatieven voor verbrandingsovens niet vergeten. Zoals Nanno Peters van International Pure Propulsion: "Wij hebben 3R prototypes klaar staan, welke al het ongesorteerde afval kunnen scheiden en recyclen naar grondstoffen van raffineerkwaliteit."P+ webtip: 3R Recycling