Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
05 december 2009

Opbrengst Essent naar elektrische auto

Ferd Crone heeft grote ambities. In 2020 moeten alle Friezen kunnen kiezen voor lokale energie. Hij hoopt deze doelstelling te bereiken met “het vriendenmodel”. Onder de kring van vrienden schaart hij de drie samenwerkende noordelijke provincies Friesland, Groningen en Drenthe.

“Nu al rijden er bij ons 150 aardgasauto’s”, gaf hij als voorbeeld. “Het worden er al snel 500.” Aardgas is van alle fossiele brandstoffen het schoonste, wat betreft de uitstoot van het broeikasgas CO2.  Een aantal van de vriendschappen zijn wel gekocht, zo bleek uit het verhaal van Crone. De pomphouder krijgt subsidie om aardgas aan te bieden. Via fleet-owners als vervoerbedrijven maakt Crone flinke stappen. “We hebben al veertig taxi’s voor het gehandicaptenvervoer. Op de deur van die wagens staat: ik rijd aardgas. Ikzelf doe dat ook al burgemeester. In Drachten en Leeuwarden rijden al zeven biogasbussen.”

Crone ziet een versnelling van boeren die biogas maken, wanneer deze niet zelf het gas in energie of warmte hoeven om te zetten. “Het is veel handiger wanneer vijftien boeren tegelijk hun biogas naar een centrale installatie kunnen pompen, waar die omzetting gebeurt. Maar daar is de subsidieregelgeving (SDE) weer niet klaar voor. Gelukkig heb ik Kamerleden op tijd kunnen waarschuwen, zodat de minister nu toezeggingen op dit gebied heeft gedaan.” Crone toonde een centrale verwerkingseenheid, die qua architectuur op een gordeldier lijkt. “Daar moet je dan even wat extra geld voor over hebben, om op te vallen.”

Crone denkt niet alleen aan auto’s, scooters, maar ook aan het stimuleren van elektrisch vervoer op het water. “Wat is mooier dan een rondvaart door Leeuwarden terwijl je de gids gewoon kunt verstaan, omdat de diezel niet zo’n herrie maakt. En voor wandelaars is het ook prachtig, zo’n boot die heel stil door het water glijdt.”

Op de Enexis-bijeenkomst maakte de Stichting E-laad.nl bekend om 10.000 oplaadpalen te zullen installeren, waarvan 9.000 bij particulieren die over een elektrische auto beschikken. Deze organisatie wordt financieel gevoed door de samenwerkende netwerkbeheerders, als Enexis. De eerste 19 palen zijn al neergezet, met nog 1000 dagen te gaan. Er zit ook schot in de standaardisatie van de stekker, die niet alleen ‘hufter-proof’, maar ook ‘student-proof’ moet zijn, zo zei Arie Leppink van deze organisatie. De elektrische auto’s die eind volgend jaar in de showroom komen te staan, zullen een afstand van ongeveer 160 kilometer kunnen afleggen, zoals het model van Misubishi. Dat betekent dat er zowel aan de woning als op de plek van bestemming “prik” getankt moet worden, zoals een van de sprekers het uitdrukte. “Maar een auto staat meestal 22 uur van de 24 uur per dag stil, dus daar is alle tijd voor.” Wanneer de autobezitters ook nog gebruik gaan maken van slimme meters, die goedkope tarieven in de nachtelijke uren selecteren, begint er een “smart grid” te ontstaan. Auto’s worden dan de buffers van windparken op zee, die vooral in de nachtelijke uren veel energie produceren. Juist dan is er een dal in het energieverbruik, want Nederland is gaan slapen en de kantoren zijn dicht.

P+ webtip 1: Enexis congres

P+ webtip 2: Stichting E-laad