Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
11 december 2009

Groene Zaak wordt belangenbehartiger voor MVO-bedrijven

Waarom kan Lageweg dit niet zelf oppakken? In P+ legt hij zijn rol uit: “MVO Nederland is een belangrijke spil op het gebied van kennis delen, makelen en schakelen en het ontmoeten van nieuwe zakenpartners. Wij kunnen vele MVO vragen beantwoorden, wij voorzien in actuele en vaak sectoraal of thematisch toegesneden MVO kennis en wij zijn prima in staat u te koppelen aan partijen die een interessante kennis- of zakenpartner kunnen zijn. Wij hebben daartoe uitstekende verbindingen met MVO koplopers, met het mainstream bedrijfsleven, met NGO’s, met kennisinstellingen en met tal van ministeries en overheidsdiensten. Dat de belangstelling voor ons netwerk groot is blijkt onder andere uit het feit dat zich iedere week circa 20 nieuwe ondernemers uit zowel MKB als grootbedrijf bij ons aansluiten.”

Om vervolgens te constateren: “Wij zijn echter geen lobby organisatie. Die rol verdraagt zich niet met het gegeven dat een belangrijk deel van onze activiteiten wordt betaald uit overheidssubsidie.”

Lageweg wil echter niet de oren sluiten voor het gemopper dat hij hoort: “Ondernemers die ik spreek uiten in toenemende mate hun onvrede over de wijze waarop duurzaamheid wordt meegenomen in de werkgeverslobby in den Haag. Terwijl men ziet dat een groeiend aantal brancheorganisaties dit wel hoog op de agenda zet, mist men bij VNONCW en MKB Nederland op dit punt urgentie en ambitie. Gezien het grote belang van duurzaamheid, is het dan ook niet verwonderlijk dat een aantal ondernemers deze lobby nu zelf ter hand gaan nemen. Deze nieuwe groene ondernemerslobby wordt binnenkort onder de naam de Groene Zaak gepresenteerd. Wij hebben met de initiatiefnemers inmiddels afspraken gemaakt over een goede onderlinge samenwerking zodat ondernemers door de bomen het bos blijven zien.”

P+ webtip: MVO Nederland