Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
16 december 2009

Tweede Kamer vindt MVO richtlijn te slap

De herziene "Richtlijn 400" stond afgelopen week centraal tijdens het debat dat staatssecretaris Heemskerk van EZ en de Kamer voerden over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze richtlijn, die het voorlopige eindpunt is van de ontwikkeling die de externe verslaglegging van bedrijven heeft doorgemaakt, is opgesteld door de Raad voor de Jaarverslaggeving.

De SER heeft vorig jaar de Raad gevraagd extra aanbevelingen te ontwikkelen voor rapportage van bedrijven met betrekking tot hun internationaal ketenbeheer. In november kwam de raad met een definitieve herziening van de richtlijn. Die sluit aan op onder meer internationale richtlijn en standaarden, zoals het Global Reporting Initiative. Multinationals dienen met ingang van boekjaar 2010 niet alleen in algemene zin te rapporteren over maatschappelijke aspecten, maar ook over milieu, sociale en economische aspecten. Met andere woorden: het duurzaamheidsverslag zal steeds meer onderdeel gaan uitmaken van het reguliere jaarverslag.

Staatssecretaris Frank Heemskerk van Economische Zaken heeft de herziene richtlijn positief begroet en in een kabinetsvisie op mvo opgenomen, maar juist op het thema internationaal ketenbeheer richten de pijlen zich van de linkerzijde van de Kamer.

P+ webtip: Herziening richtlijn 400P+ webtip 2: Verslag van Kamercommissie
 

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier