Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
17 december 2009

PUM: meer junior experts op reis

Een PUM-expert is een gepensioneerde manager. Waarom eigenlijk niet een die nog in functie is? In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen bieden bedrijven werknemers vaak nu al gelegenheid als vrijwilliger hun expertise ook elders nuttig in te zetten. Staatsecretaris Frank Heemskerk van Economische zaken riep in een interview in PUM-magazine de organisatie op breder te kijken dan alleen de doelgroep van gepensioneerde managers. “Veel mensen willen best onbetaald verlof nemen voor een PUM-missie. Na een aantal jaren hard werken even elders bijtanken. Zoek die mensen op!”
“We werken eraan”, zegt algemeen directeur Thijs van Praag, “al was het maar omdat de vervroegd uittredende manager tot een uitstervend ras behoort.” De PUM-directeur wil investeren in vaste relaties met bedrijven die verder kijken dan alleen een businessmodel, en oudere werknemers in de laatste de fase van hun loopbaan een nieuwe uitdaging willen bieden. Jonge managers zouden samen met een PUM-expert op missie kunnen gaan, en vervolgens nog enkele maanden bij de lokale onderneming kunnen doorbrengen. “Even elders met je poten in de modder staan. Zeer blikverruimend!” Vanwege de economische recessie zijn de plannen tijdelijk geparkeerd. “Maar we gaan er snel mee aan de slag."Vergeleken met dertig jaar geleden, toen het Programma Uitzending Managers werd opgericht, ziet de wereld er nu heel anders uit. In de meeste landen waar de organisatie werkt, is de economie op een hoger niveau gekomen. Het midden- en kleinbedrijf in landen als Indonesië of Rusland zit niet te wachten op ontwikkelingshulp, maar zoekt kennis, contacten en afzetmarkten in het buitenland. En dus groeit de behoefte aan adviseurs die hen daarbij kunnen helpen.

Die adviseurs moeten in toenemende mate ook steeds meer vrouw zijn. In de praktijk is de drempel voor vrouwelijke ondernemers in arme landen om tot een adviesaanvraag te komen vaak nog te hoog, heeft ook PUM-bestuurslid Jeltje van Nieuwenhoven gemerkt. “Als we een vrouw ter plekke hebben als lokale vertegenwoordiger kan dat erg helpen om die stap wel te zetten. En dan moet je ook zorgen voldoende vrouwelijke experts beschikbaar te hebben.”
Als adviseur van een nieuw ingestelde werkgroep Gender bij PUM is de voormalige voorzitter van de Tweede Kamer gevraagd met concrete suggesties te komen. Dat zal geen probleem zijn, verwacht ze. “Dat we hier zo achterlopen moet je natuurlijk niet als norm nemen.” Waarbij Van Nieuwenhoven doelt op het gebrek aan vrouwelijke managers in ons land, waar het aantal vrouwen dat zich meldt bij PUM een afspiegeling van is. Slechts 8 procent van de huidige experts is vrouw. “We moeten gericht meer goede vrouwelijke ondernemers werven in Nederland. En als je die dan hebt, dan moet je daar breed ruchtbaarheid aan geven. Zodat ze ook de slag kunnen.” Wat haar betreft is het nieuwe vrouwenbeleid overigens onderdeel van een streven naar meer diversiteit bij PUM. “Wat meer kleur kan ook geen kwaad.” P+ webtip: PUM Special van P+