Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
10 januari 2010

In Borneo kan het FSC-certificeren beginnen

Het Instituut Duurzame Handel (IDH), opgericht op initiatief van minister Koenders van Ontwikkelingssamenwerking om duurzame handel op te schalen en te versnellen, heeft toegezegd deze bijdragen te verdubbelen in het kader van het millenniumakkoord.

Voor BAM is het een zaak van welbegrepen eigenbelang, zegt Daan de Wit van IDH. “BAM krijgt iedere dag te maken met overheden die FSC-gecertificeerd hout eisen voor projecten. Door te investeren in FSC-certificering zakt op den duur de prijs van dit hout.” BAM heeft geen voorkeursrecht op het gebruik van FSC-hout dat uit de nieuw gecertificeerde bossen komt, zegt De Wit.

Bestuursvoorzitter Jesse Kuijper van TBI heeft zich het afgelopen jaar vrij gemaakt om contacten te leggen met concessiehouders en Indonesische overheden. Uit onderzoek van TBI blijkt dat concessiehouders, die het tropisch bos exploiteren, bereid zijn over te gaan tot certificering als ze daarbij professionele en financiële ondersteuning krijgen. Er is inmiddels een convenant getekend met boseigenaren en overheden. Een medewerker van het initiatief verwacht dat nog deze maand met certificeren begonnen wordt.

TBI is oorspronkelijk een samenwerkingsverbond van het Wereld Natuur Fonds, FSC Nederland en een aantal Nederlandse woningcorporaties. Later kwamen daar projectontwikkelaars bij. Het TBI bevordert duurzaam bosbeheer in Indonesië door het stimuleren van en ondersteunen bij certificering van hout volgens het FSC-keurmerk. TBI richt zich in eerste instantie op Indonesië omdat zich daar een derde van alle tropische bossen bevinden en de ontbossing er zo snel gaat, dat binnen 10 jaar het oerbos verdwenen zal zijn.

P+ webtip: The Borneo Initiative