Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
10 januari 2010

Punten voor ketenkennis in nieuwe Transparantiebenchmark

Hoe kan een onderneming met goed ketenbeheer extra punten verdienen om hoog in deze Benchmark te komen?

2 Punten waard is deze:
”Er wordt een beschrijving gegeven van de keten aan de hand van ten minste drie van onderstaande kenmerken:
+ herkomst van grondstoffen en (half-) fabricaten naar land of regio
+ belangrijkste categorieën toeleveranciers onderverdeeld naar eerstelijns, tweedelijns, etc.
+ belangrijkste afzetmarkten en categorieën afnemers
+ belangrijkste onderaannemers indien van toepassing
+ de (internationale) handels-, financierings- en eigendomsrelaties van de onderneming."

Nog eens 2 punten extra voor deze:
 “Er wordt uitleg gegeven over de impact van de keten op mens, milieu en samenleving (aan de hand van een beschrijving van specifieke risico’s). Hierbij worden de financieel-economische, milieu- en sociale aspecten benoemd die in het bijzonder relevant zijn voor de keten waarin de onderneming actief is.”

Slechts 1 puntje voor deze:
Er wordt een toelichting gegeven op de mate waarin de maatschappelijke aspecten die spelen binnen de keten waarin de onderneming actief is, beïnvloedbaar zijn voor de onderneming.”

En nog 1 puntje voor deze:
“Er wordt een toelichting gegeven op de mate van (internationale) samenwerking binnen de keten waarin de onderneming actief is.”

Met een maximale score van 6 punten  voor ketenkennis is de Transparantiebenchmark echter nog lang niet gewonnen. Er zijn in totaal zelfs 85 punten te winnen. De criteria geven een goed beeld van de aandachtsvelden voor maatschappelijk verantwoord ondernemen anno 2010.Bij het actualiseren van de scores is gebruik gemaakt van de herziene RJ 400 en de Handreiking voor Maatschappelijke Verslaggeving die op 24 november 2009 door de Raad voor de Jaarverslaggeving is gepubliceerd. In deze herziening van RJ 400 is expliciet aansluiting gezocht bij de standaarden van het Global Reporting Initiative. De RJ komt daarmee tegemoet aan het verzoek van de SER om verslaggeving over maatschappelijke aspecten van internationaal ondernemen en in het bijzonder  ketenverantwoordelijkheid te verankeren in de richtlijnen voor de jaarverslaggeving.”

Na uitvoerige beoordeling door deskundigen wordt een beperkt aantal verslagen genomineerd en voorgelegd aan een onafhankelijke jury die verantwoordelijk is voor het kiezen van de uiteindelijke winnaar.

P+ webtip: Criteria Transparantiebenchmark