Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
11 januari 2010

Creditcards met klimaatcompensatie: nee, dank u

De Rabobank is met ingang van dit jaar met de groene Rabocard gestopt. De aankondiging kwam al veel eerder: “De Rabobank is gestart met een groepsbreed CO2-reductieprogramma dat de komende vijf jaar moet bijdragen aan een CO2-reductie van 20 procent per fte. Met dit voornemen verlegt de Rabobank (gezien de urgentie van het klimaatprobleem) de focus van CO2-compensatie naar daadwerkelijke reductie van CO2. Mede op grond hiervan heeft de Rabobank besloten om met ingang van 1 januari 2010 een punt te zetten achter de Rabocard met klimaatbijdrage. In samenwerking met WNF wordt inmiddels gewerkt aan de oprichting van een speciaal investeringsfonds gericht op duurzame energie en schone technologie.”  
Rabobank bracht in april 2007 een creditcard met klimaatcompensatie op de markt, waarmee de bank de CO2-uitstoot die samenhangt met de aankopen van haar klanten, kon compenseren. Het was een geesteskind van Daan Dijk, van de MVO-afdeling van de Rabobank. P+ sprak er toen uitvoerig met hem over. En constateerde vorig jaar voorjaar dat er nog weinig concrete projecten op de website werden genoemd. Hoeveel geld er beschikbaar was voor compenserende projecten was niet bekend.

Het is dus tegengevallen. Uit het persbericht: “Afgezien van het feit dat de bank de focus wil verleggen naar reductie, heeft de kaart de verwachtingen van de bank niet volledig waargemaakt. Zo blijkt uit onderzoek dat de kaart nauwelijks heeft bijgedragen aan een verhoogd CO2-bewustzijn van de Rabobank-klanten. Daarnaast bleken de kosten voor de aankoop van emissierechten (Gold Standard credits) ter ondersteuning van schone-energieprojecten in ontwikkelingslanden, veel hoger dan voorzien. De compensatie door de Rabobank kan daarom niet volledig plaatsvinden.”
 
De Rabobank heeft de verwachtingen omtrent de klimaatkaart besproken met WNF. Het resultaat hiervan is dat de bank heeft besloten de kaart te stoppen en de samenwerking met WNF voort te zetten binnen een bredere nationale en internationale samenwerking. Zo wordt een op de Nederlandse markt gericht investeringsfonds gerealiseerd dat is gericht op duurzame energie en schone technologie. Woordvoerder Raymond Salet van de Rabobank zegt dat het stoppen met de compensatie ook een gevolg is van voortschrijdend inzicht: “Compensatie is toch geen goed idee gebleken. Je zegt dan in feite: je gedrag is fout, maar wij maken het wel goed. We vinden nu dat je beter naar werkelijke reductie van broeikasgassen moet gaan. Die weg slaan wij nu in: echt minderen. Dan moet je ook het lef hebben om te zeggen: die kaart werkt niet goed. En we kunnen het geld dat we reserveren ook nog eens niet goed inzetten, omdat er te weinig projecten op deze wereld zijn. En dan ook nog hele dure projecten. Daarom gaat de gereserveerde som geld grotendeels richting duurzaam investeringsfonds, het Dutch Tech Greenfund.” De Rabocard zou jaarlijks een bedrag van ongeveer een miljoen euro aan gelden voor klimaatcompensatie genereren. In het nieuwe Dutch Greentech Fund is inmiddels 21 miljoen euro gestopt. Partijen als TU Delft, Wageningen Universiteit en het Wereld Natuur Fonds brachten ieder een miljoen euro in. De Rabobank zelf tekende voor 18 miljoen. Bedoeling is om door te groeien naar een fondsvermogen van 40 miljoen euro. De eerder gestarte Visa Greencard is een idee van ondernemer Ruud Koornstra en zijn bedrijf Tendris. Deze kaart werd ondergebracht bij Repay International, een dochter van Tendris, die de uitvoering vervolgens in handen gaf aan Lasercards. Inmiddels is PaySquare de nieuwe aanbieder. De overgang verliep verre van vlekkeloos, zien we op de website van Tros Radar, vol boze reacties van consumenten. Maar de groen gekleurde VISA Greencard bestaat dus nog wel, en kost 15 euro per jaar. De Rabocard wordt nog steeds gebruikt door 1,1 miljoen klanten, maar nu dus zonder “eigen” nieuwe compensatieprojecten van de bank.

P+ webtip 1: Radar met boze gebruikers

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier