Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
14 januari 2010

Urgenda laat schapen op daktuin grazen

We gaan anders leven, als het aan Urgenda ligt. Minder individueel. Meer samen. Zelfs in formele samenwerkingsverbanden. De glans van de goede oude coöperatie wordt in de visie 2050 opgepoetst: “Ook organiseren mensen sommige aspecten van het leven in de vorm van kleinere verbanden, zoals gemeenschappen en coöperaties. Hierbinnen zijn buurtbewoners actief met lokale energie-opwekking, voedsel verbouwen of het gezamenlijk regelen van de zorg voor de oude dag. “Samenredzaamheid” is hierbij een belangrijk begrip. Professionale zorg door zogenaamde maatschappelijke zorgondernemingen vult informele zorg vanuit buurt en familie aan. Ook zijn er op buurtniveau veel gezamenlijke diensten zoals wasserijen, catering, accu-omruilpunten, apparaatverhuur in de wijk en is er een levendige lokale ruileconomie.”

In de komende aflevering van P+ portretteren wij utopische Earthships, op een hoogvlakte van New Mexico, in de Verenigde Staten. Deze woningen zijn niet aangesloten op voorzieningen als elektriciteit. De daken vangen regenwater op en de bewoners gebruiken dat keer op keer. Die kant wil Urgenda met heel Nederland op. Het toekomstbeld: “Er zijn vervangers voor cement en beton die in de productie nauwelijks CO2-uitstoot veroorzaken. In 2050 gebruiken we in de bouw alleen hernieuwbare of gerecyclede grondstoffen. Ook worden gebouwen zodanig gebouwd dat ze iedere 10 jaar een nieuwe functie kunnen krijgen en er anders uit kunnen zien, zonder verlies aan bouwmaterialen en zonder (sloop)afval. Rond gebouwen zijn waterkringlopen en hergebruikmogelijkheden voor afval en andere restproducten, waardoor er geen riool meer nodig is.”

Nog meer voorbeelden? Lees zelf het visioen, pardon, de visie. Het is leuk. Inspirerend. Wij houden van Urgenda. Nog eentje dan: "In en rond de steden is stadslandbouw ontstaan: sommige mensen telen hun eigen voedsel in gezamenlijke moestuinen en kassen, ook op daken van gebouwen. Duurzaam geteelde groenten, fruit en bloemen zijn nog steeds belangrijke Nederlandse exportproducten en dragen daarmee bij aan de mondiale welvaart en voedselzekerheid.”

P+ webtip: Samen sneller duurzaam, de Urgenda visie 2050’