Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
14 januari 2010

Gedicht Leo Mesman over Gekwelde Aarde

De naam van het weblog van Mesman luidt “Het Zuivelhuis” en is een eerbetoon aan zijn ouders, die een winkel hadden in zijn geboortedorp Nuenen. Ze waren specialisten in “Boerenkaas en Fijne Vleeswaren”.

Hij publiceert er uiteraard eigen werk op, maar vooral zijn favoriete gedichten van andere, meestal oudere, dichters. Mesman is een zeer bedachtzaam formulerend mens, traag bijna. Of laten we liever zeggen: Slow. Hij haalt Stevie Smith aan, die een beroepsprofiel opstelde voor een vacature voor dichter: “Het enige dat poëzie moet doen, is een duidelijke boodschap overbrengen. Het enige dat de dichter moet doen is luisteren. De dichter zelf is niet belangrijk. Er komt wel weer een andere.” Mesman gaat daar over heen met "Kleine Dichter": "Je moet vliegen met de vleugels die je hebt". Mesman studeerde bij de theoloog Schillebeeckx, die op 23 december overleed: “Eind jaren zestig, begin jaren zeventig volgde ik als aankomend godgeleerde colleges bij professor Schillebeeckx aan de theologische faculteit van de Nijmeegse universiteit. Hij stond op het hoogtepunt van zijn wereldroem als theoloog en trok studenten uit allerlei landen, die Nederlands leerden om zijn drukbezochte hoorcolleges te kunnen volgen. Hij zette Nijmegen en Nederland op de (katholieke) wereldkaart. Edward Schillebeeckx was een beminnelijk mens, die in de omgang tamelijk verlegen overkwam, een echte doctor angelicus. Op de vleugels van zijn zoetgevooisde Vlaamse stem nam hij zijn gehoor mee in zijn intellectuele worsteling om een voor moderne mensen verstaanbare en aansprekelijke versie van de oude christelijke boodschap onder woorden te brengen. Hij werd niet zozeer als een oorspronkelijk denker beschouwd; zijn kracht lag hierin dat hij als geen ander allerlei actuele denkrichtingen in zich wist op te nemen en in het kader van de joods-christelijke traditie te plaatsen. Toch was men kennelijk al in die dagen in Rome bezig zijn vernieuwende en voor velen zo inspirerende theologische opvattingen verdacht te maken. Het vuur van de vernieuwing werd vanaf de jaren zeventig vanuit Rome hardhandig gedoofd, met de huidige paus in een sleutelrol achter de schermen (of moet ik zeggen: kelders?) van het Vaticaan. En de katholieke kerk veranderde, zeker in Nederland, in een onbeduidende secte die door geen weldenkend mens meer serieus wordt genomen.”

Mesman herinnert zich een uitspraak van Schillebeeckx: “Theologie bedrijf je op je knieën". De FNV-medewerker trok dit standpunt door naar zijn eigen dichtkunst. Zie hier zijn observatie onder de titel: “Twee platanen”:

“Ze houden dapper stand, de twee platanen langs de drukke singel van de stad. Allebei scheefgegroeid, als om hun weerzin tegen het voorbijrazende verkeer te demonstreren. Diep geworteld onder het taaie asfalt, houden ze dapper stand. Een bejaard en zwijgzaam echtpaar, steun zoekend bij elkaar, in de marge van een overspannen samenleving.”

De nieuwe bundel is voor het ook weer zeer bescheiden prijsje van 9,50 euro (plus 2 euro verzendkosten) direct bij Mesman te bestellen via zijn website. Het is liefdevol uitgegeven op duurzaam papier bij uitgeverij Fado.

P+ webtip: Website Leo Mesman