Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
16 januari 2010

De Tuinbutler doet naar de lente verlangen

Het Zeeuws Klimaatfonds is een nieuw initiatief om vrijwillige CO2-compensatie te realiseren met projecten uit de eigen regio. Gewoonlijk worden CO2-compensatiediensten aangeboden door CO2-credits van projecten in het buitenland aan te kopen. Meestal gaat het om duurzame energieprojecten of het aanplanten van bos. Het Zeeuws Klimaatfonds pakt het anders aan door met Zeeuwse projecten te compenseren. Het fonds subsidieert investeringen in energiebesparende maatregelen en de ontwikkeling van overwegend kleinschalige duurzame energieopwekking. Zo ondersteunt het Klimaatfonds bijvoorbeeld het project Zon op School, waarin basisscholen zonnepanelen krijgen.

Jurylid Karin Rikkers van het Ei van Columbus: “Het Zeeuws Klimaatfonds wil CO2-uitstoot compenseren, zodanig dat het winst oplevert voor Zeeland. Uit deze lokale compensatie straalt een gemeenschapszin en autonomie die mij aanspreekt. De Zeeuwen zien zelf het resultaat en het zorgt ervoor dat kinderen opgroeien met klimaatbewustzijn. Dat is dubbele winst.”

De Tuinbutler is een biologisch volkstuin-complex dat ‘servicetuinen’ verhuurt. De Tuinbutler verzorgt dagelijks volkstuinen met groenten en fruit. Zo kunnen druk bezette burgers toch genieten van het platteland en de smaak van producten uit eigen tuin. De servicetuinen worden onderhouden door jonge biologische boeren, waardoor dit initiatief ook een leer- en werkplek is voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Jurylid Rinske Van Noortwijk over de Tuinbutler: “Dit initiatief verdient een duwtje in de rug. Het speelt in op een behoefte van veel mensen: we eten graag onze eigen verbouwde groenten en producten van het seizoen, maar we hebben weinig tijd om daar zelf voor te zorgen. Tevens zorgt de Tuinbutler voor de verbinden tussen landbouw en de stad. De Tuinbutler maakt het voor ons mogelijk.”

Naast deze twee voorbeelden zijn er nog tal van andere innovaties genomineerd die de moeite waard zijn. Ook bekende, zoals de Wattcher.

P+ webtip: Nominaties Ei van Columbus