Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
23 januari 2010

Banken doen het op papier steeds beter

Ook SNS Bank heeft grote vooruitgang geboekt, met name in het sectorbeleid en op de thema’s wapens en arbeidsrechten. Op de meeste aspecten scoort deze bank nog onvoldoende, maar dat heeft onder meer te maken met de verschillende rollen en functies van banken. ASN en Triodosbank, die op bijna alle aspecten voortreffelijk scoren, zijn typische consumentenbanken, die zich in een duurzame niche profileren. SNS daarentegen wil institutionele beleggers zoals pensioenfondsen aantrekken, die het risico willen spreiden en daarom ook investeren in bedrijven die niet helemaal zuiver in de leer zijn. Het beleid van SNS is daarom gericht op het weren van de onderkant van de bedrijven uit zijn beleggingsportefeuille. Opvallende aanscherpingen van maatschappelijk beleid kwamen in het laatste kwartaal van 2009 van ABN Amro, Fortis, ING en Rabobank. ABN Amro heeft geen investeringen meer in producenten van controversiële wapens, en geen financiering van bedrijven die wapens leveren aan niet democratische landen. Fortis stelde een nieuw mensenrechtenbeleid op. ING verbeterde de transparantie en verantwoording door openbaarmaking van beleidsteksten en de instelling van een klachtenprocedure voor derden. En Rabobank heeft nu specifiek beleid opgesteld voor onder andere cacao, koffie, palmolie en soja. Beleid zegt nog weinig over de praktijk. De initiatiefnemers van de Eerlijke Bankwijzer hebben daar nog geen goed beeld van. Ze willen diverse praktijkonderzoeken laten uitvoeren, maar die ondervinden vertraging door (voorlopig) uitstel op verzoek van de banken. Tot nu toe heeft er een praktijkonderzoek plaatsgevonden, naar investeringen van de banken in wapenhandel. Vijf van de zes banken die volgens het praktijkonderzoek van de Eerlijke Bankwijzer in juli 2009 betrokken waren bij investeringen in omstreden wapenproducenten hebben inmiddels concrete stappen gezet om het wapenbeleid aan te scherpen en de investeringen van de hand te doen. De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van Oxfam Novib, FNV, Amnesty International, Milieudefensie en de Dierenbescherming. Via www.eerlijkebankwijzer.nl kunnen spaarders bewuster kiezen voor een bank en deze vergelijken, van klimaat tot mensenrechten.  P+ webtip: Eerlijke bankwijzer