Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
23 januari 2010

Raar weekje voor de Rabobank: bejubeld en verguisd

Laten we met de slechte rapportcijfers beginnen: de Eerlijke Bankwijzer. Het al jaren bejubelde maatschappelijke jaarverslag van de Rabobank is volgens de opstellers toch niet open genoeg. In de toelichting staat: "Het maatschappelijk jaarverslag volgt internationale richtlijnen. Rabobank publiceert haar beleid voor sectoren en thema's. Duidelijke klachtenprocedure, maar geen informatie over specifieke klanten en transacties."

Als het aan de opstellers van deze ranking ligt, zullen wij dus volgend jaar van de Rabobank boeiende financiële gegevens ontvangen over de FNV, Oxfam Novib, Milieudefensie en de Dierenbescherming (Mochten zij klant zijn bij de Rabobank). Want, zo willen de makers van de Bankwijzer: "Een transparante bank laat zien hoe zij zorgt dat haar klanten zich goed gedragen."

Hoe verdraagt zich dat met het bankgeheim? Hoe lost Triodos Bank dat op, die wel volledig in het groen eindigt? "Het jaarverslag volgt internationale richtlijnen. Het beleid is voor iedereen toegankelijk. Triodos heeft een duidelijke klachtenprocedure. Op de website staat een overzicht van alle bedrijven waarin Triodos investeert." En de ASN Bank, die ook vol groen is? "De bank publiceert het investeringsbeleid en informatie over individuele bedrijven en overheden waarin zij investeert."

Voor de jury van de Transparantiebenchmark van het ministerie van Economische Zaken hoeft dat niet, alle klanten bekend maken en hoe die zich gedragen. Directeur MVO van de Rabobank Ruud Nijs kreeg op de Nieuwjaarsreceptie van MVO Nederland te horen dat hij op 6 punten na de maximale score van 100 punten had bereikt. Leider dus van "de kopgroep", voor het derde opeenvolgende jaar. In deze rangschikking komen Triodos en ASN Bank niet voor, wel het moederbedrijf van ASN, SNS Reaal. Anders dan de Eerlijke bankwijzer richt deze benchmark zich niet specifiek op het noemen van klanten, maar op het transparant maken van de keten. Dat is dus de aaneenschakeling van betrokken bedrijven, die anoniem blijven: "Er wordt een expliciete beschrijving gegeven van de keten waarin de onderneming opereert, waarbij een toelichting wordt gegeven op de impact van de keten op mens, milieu en samenleving." En: "De vragen over het thema ketenverantwoordelijkheid hebben betrekking op het beleid, initiatieven die ontplooid worden en het proces van controle en beheersing."
Niet dat de Rabobank dan de meeste pagina's scoort. "Dit jaar is Damen van de eerste plek verstoten door Van Drie, die de hoogste informatiedichtheid wist te behalen." En nu we het toch over banken hebben, bij de Transparantiebenchmark deed de "Staatsbank van Bos" ABN Amro het niet best. "Dit jaar hadden ABN Amro en de VastNed Groep met 0,07 punten per pagina de laagste informatiedichtheid van alle deelnemers." In het geval van de ABN Amro is de Eerlijke Bankwijzer een stuk milder en slaat de transparantiemeter bijna net zo ver in de groene richting uit als bij de Rabobank.

P+ webtip 1: Transparantiebenchmark 2009


P+ webtip 2: Eerlijke Bankwijzer 2009