Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
07 februari 2010

Zet de Navigator MVO Richtlijnen in de bladwijzerbalk

Laten we het zelf eens checken. We zijn de afgelopen maanden druk in de weer geweest met een schone keten van katoen uit Mali, dus daar weten we veel van. Hoe handig is dan de gloednieuwe Navigator MVO Richtlijnen, gemaakt door Michiel van Yperen? Heeft hij namens de OECD ook deze specifieke problematiek in kaart gebracht? En jawel: er is een sector “kleding en textiel”. En heeft hij de bij de Richtlijnen de nodige controle-instrumenten in kaart gebracht? Jazeker: wel 10, meer dan wij gaan noemen in onze reportage in de komende P+. Een prachtig begin, en zeker omdat Van Yperen nog niet helemaal klaar is, is zijn verzameling indrukwekkend.

En ook dat is goed om te weten, want als we nog eens goed kijken heeft de Navigator alle certificatiesystemen verzameld op het gebied van fair trade en sociale controle, zelfs de allernieuwste Better Cotton Initiative, maar de hele biologische ketencontrole op katoen ontbreekt nog. Ook daar zijn richtlijnen voor. Skal, BioRe, en de Global Organic Textile Standard GOTS, om er 3 te noemen. Van Yperen kennende, weten we dat hij ook dit gaatje in de eerste versie voor eind volgende week gedicht heeft. Hadden wij deze Navigator maar gehad voordat wijzelf aan het researchen gingen. Dat had ons vele uren werk gescheelt.

De Navigator is ontwikkeld door NCP, het MVO-startpunt voor internationaal ondernemen, en MVO Nederland. Het is een website die je meteen al niet kunt missen. In feite geeft de Navigator praktisch antwoord op de volgende lange lijst van vragen, die een onderneming moet doorlopen, zodra er met Nederlands overheidsgeld een stap over de grens wordt gezet.

+1. Heeft uw bedrijf internationaal MVO beleid?
+2. Houdt uw vestiging zich aan de lokale
a. arbeidswet?
b. milieuwet?
c. belastingwet?
+3. Is het MVO beleid van uw bedrijf, inclusief eventuele gedragscodes, openbaar en staat het op de website?
+4. Publiceert uw bedrijf jaarlijks een verslag waarin ook de sociale en milieuprestaties staan per vestiging?
+5. Heeft uw vestiging billijke en transparante arbeidscontracten voor alle werknemers?
+6. Zijn de werknemers in uw vestiging vrij om zichzelf te laten vertegenwoordigen door een vakbond, een OR of andere werknemersvertegenwoordigers?
+7. Is uw vestiging vrij van kinderarbeid of dwangarbeid?
+8. Is uw vestiging vrij van discriminatie in werving en selectie op grond van ras, huidskleur, geslacht, godsdienst, politieke overtuiging, nationaliteit of maatschappelijke achtergrond?
+9. Is er in uw vestiging een milieuzorgsysteem van kracht?
+10. Hanteert uw vestiging doeltreffende milieu-, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften en traint u werknemers hierin?
+11. Verbetert uw vestiging voortdurend de milieuprestaties door besparingen en het toepassen van innovatieve technologieën?
+12. Heeft uw vestiging voorschriften opgesteld waarin omkoping van overheidsfunctionarissen nadrukkelijk verboden wordt en traint u werknemers hoe hier preventief mee om te gaan?
+13. Voldoen alle producten en diensten van uw bedrijf aan de wettelijk voorgeschreven normen ten aanzien van gezondheid en veiligheid?
+14. Draagt uw vestiging bij aan de wetenschappelijke en technologische ontwikkeling van het gastland?
+15. Is uw bedrijf vrij van concurrentiebeperkende afspraken zoals prijsafspraken of ongeoorloofde verdeling van markten?
+16. Betaalt uw vestiging tijdig de verschuldigde belasting aan het gastland?

P+ webtip: Navigator OECD