Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
09 februari 2010

SNS AM: Sony onderzoekt herkomst alle metalen

Yvonne Janssen verzamelde voor beleggers informatie die aangeeft dat “Sony, in tegenstelling tot veel Aziatische bedrijven, erg ver is op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.”
Waarom? Janssen: “Sony’s beleid en initiatieven scoren hoog op sociaal en op milieuvlak. Opmerkelijk zijn de inspanningen van het bedrijf op het gebied van verantwoord ketenbeheer. Sony is aangesloten bij de Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC), een initiatief dat een gedragscode voor de elektronica-industrie promoot om arbeids- en milieustandaarden in de leveranciersketen te verbeteren. De Sony Supplier Code of Conduct is gebaseerd op de EICC Code of Conduct. De EICC en het Global e-Sustainability Initiative (GeSi) hebben een werkgroep opgezet om de herkomst van mineralen uit conflictgebieden te achterhalen en de mogelijkheden te bekijken voor industriebrede actie. GeSi en EICC hebben in juni 2008 een onderzoek gepubliceerd, dat is uitgevoerd door onafhankelijke onderzoekers en in kaart brengt hoe metalen (aluminium, kobalt, koper, goud, palladium en tin) gewonnen, hergebruikt, ingekocht en gebruikt worden binnen de elektronica-industrie. Dit onderzoek is gebruikt om een industriebrede verklaring op het gebied van conflictmineralen te formuleren en een model voor transparantie in de leveranciersketen te creëren. Sony erkent de problematiek omtrent conflictmineralen in de leveranciersketen en werkt actief mee aan deze initiatieven om dit issue van aan te pakken.”
Het Aziatische beleggingsfonds is de derde in een serie. SNS AM lanceerde in 2008 een fonds met alleen Europese bedrijven, die het net als Sony beter doen op MVO-gebied. Na een tweede fonds met de focus op de Verenigde Staten in 2009, is dit Aziatische fonds het sluitstuk van deze “verantwoorde indexfamilie”.

Wat dat betekent? Analiste Janssen: “Alle verantwoord indexfondsen voldoen aan een aantal criteria zoals we die hebben verwoord in de Fundamentele Beleidsuitgangspunten van SNS Asset Management. De screening wordt uitgevoerd door onze eigen research afdeling van negen analisten, die over brede ervaring op sociaal en milieugebied beschikken. Als een onderneming niet aan de fundamentele uitgangspunten voldoet, ligt uitsluiting voor de hand. Maar dat hoeft niet per se. Afhankelijk van de aard en de omvang van de schending gaan we eerst een constructieve dialoog (“engagement”) aan met een onderneming. Ook maken we in samenwerking met het Londense Governance for Owners gebruik van ons stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen.”
P+ webtip: SNS Responsible Index Funds

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier