Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
13 februari 2010

Mijnbouwbedrijf Vedanta wil heilige berg India afgraven


Volgens Steger maakt APG “zijn eigen afwegingen met betrekking tot het al dan niet uitsluiten van ondernemingen, gebaseerd op eigen beleid en een zorgvuldig traject. We volgen natuurlijk wat andere partijen doen, maar in principe spelen de beslissingen van die partijen geen rol in onze eigen afweging.”

SNS Asset Management, met een beheerd vermogen van bijna 26 miljard euro de vermogensbeheertak van SNS Reaal, heeft Vedanta wel uitgesloten. Vedanta zat in het beleggingsuniversum van potentiële bedrijven om in te beleggen, maar niet in de beleggingsportefeuille. SNS Asset Management heeft Vedanta om opheldering gevraagd over zijn mijnbouwactiviteiten in Orissa, India. Het bedrijf beweert dat het goed overlegt met de bevolking, maar levert geen bewijsmateriaal voor die stelling. “Dan houdt het een keer op: het bedrijf is uitgesloten”, zegt een woordvoerder van SNS Asset Management.

Een week geleden besloot de Church of England zijn investeringen van 3,75 miljoen pond (4,3 miljoen euro) uit het bedrijf terug te trekken. De kerk zegt er geen vertrouwen in te hebben dat Vedanta de mensenrechten respecteert van de lokale bevolking. Het Noorse Pensioenfonds, het op een na grootste pensioenfonds ter wereld, stopte al in 2008 met zijn investeringen in Vedanta vanwege de zeer grote kans op onherstelbare schade aan mens en natuur die het bedrijf kan aanrichten.

Afgelopen dinsdag presenteerde Amnesty International een vernietigend rapport over het Vedanta. Amnesty beschuldigt Vedanta van het misleiden van de lokale bevolking. Vedanta is van plan een bauxietmijn aan te leggen op een berg die heilig is voor de Dongria Kondh-stam in Orissa. Ze bouwde eerder al een raffinaderij aan de voet van de heuvels. In het rapport documenteert Amnesty hoe de aluminiumraffinaderij dusdanige lucht- en watervervuiling veroorzaakt dat het de gezondheid van omwonenden in gevaar brengt en hun toegang tot water bedreigt. De 8000 leden van de Dongria Kondh zijn één van de meest geïsoleerd levende volksstammen van India.

Vedanta ontkent alle beschuldigingen en spreekt van “compleet valse” beschuldigingen zonder grond. Het mijnbouwbedrijf zegt bovendien helemaal geen activiteiten te ontplooien in India: die worden uitgevoerd door een dochteronderneming, een aparte juridische entiteit.

P+ webtip: Het mijnbouwrapport van Amnesty (PDF)