Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
18 februari 2010

Lezers geven P+ vooral het rapportcijfer 8

De 5 gelukkigen zijn:

Elise Allart
Esther Dwarswaard
Bas Husslage
Hans Roggeveen
Léonie Siebelink

Wie zijn de lezers van P+? Dat blijken iets meer mannen (53 procent) dan vrouwen te zijn. Liever hadden we precies gelijke verhoudingen gehad. Maar de balans is altijd nog beter dan in de meeste bedrijven, waar het percentage vrouwen onder de werknemers gemiddeld lager ligt.

P+ wil de beslissers in Nederland bereiken. Uit het onderzoek blijkt dat de grootste leeftijdsgroep 41 tot 55 jaar oud is. Dat is ook meestal de leeftijd waarop de top wordt bereikt. Deze 44 procent wordt aangevuld door de aanstormende generatie van 26 tot 40 jarigen, die 31 procent van het lezersbestand uitmaken.

De lezer van P+ is voor 50 procent universitair geschoold, en volgde voor 44 procent een hbo-opleiding. Deze percentages komen overeen met de redactielijn, die altijd op HBO+-niveau is gericht. P+ telt slechts 7 procent mbo-ers.

De lezer van P+ werkt meestal in het bedrijfsleven. Dat geldt voor 47 procent van de lezers. De overige lezers zijn te vinden in het onderwijs, bij ngo’s, bij vakbonden en voor 14 procent bij overheden.

Heel bijzonder is dat de meeste lezers zo enthousiast zijn over het blad, dat ze het aan anderen doorgeven. Van alle lezers laat 52 procent iemand anders meelezen. Niet alleen een collega of huisgenoot. Maar liefst 55 procent geeft het aan 2, aan 3, aan 4 en zelfs aan meer mensen door.

In de staafdiagrammen van de rapportcijfers van P+, steekt het cijfer 8 zonder uitzondering boven de andere getallen uit. Dat geldt zowel voor de inhoud als voor de vormgeving en de fotografie of de illustraties en cartoons. Afgerond door lezers die een 7, 6 of lager gaven, komen de gemiddelde rapportcijfers uit op hele hoge zevens. Ook waren er een tiental overwegend anonieme deelnemers, die steevast het rapportcijfer 1 gaven. Ook dit haalde het eindresultaat met enkele procentpunten omlaag. Het waren er overigens evenveel als de deelnemers die P+ met het rapportcijfer 10 bedeelden. Ook die telden mee in het onderzoek.

Houden Nederlanders niet van de Ver-Van-Mijn-Bed-Show? De lezers van P+ wel. Niet minder dan 70 procent vindt dat P+ voldoende aandacht besteed aan buitenlandse Best Practices, een kwart van de lezers wil zelfs nog meer. En de verhalen moeten zeker niet korter worden dan ze nu zijn, stellen de lezers. Ook dat staat haaks op de trend bij tijdschriften om informatie in steeds meer “hapklare brokken” te presenteren. De lezer van P+ wil de diepte in, tijd investeren en dan ook echt wijzer verder gaan.

Door het groeiende aantal partners kan de huidige oplage van 25.000 exemplaren dit jaar mogelijk doorstijgen naar 29.500 exemplaren. Door het hoge percentage meelezers kan het bereik van het blad daardoor in 2010 boven de 55.000 mensen uitkomen.

P+ webtip: P+