Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
27 februari 2010

Feike Sijbesma beperkt bonus tot 1 jaarsalaris

De variabele beloningen hebben voor de helft betrekking op kortetermijndoelen en voor de helft op doelen op de lange termijn. De wijzigingen, waarover aandeelhouders van DSM in maart kunnen stemmen, vielen in goede aarde bij de sociale partners.

"Ik ben erg positief over de insteek van het bonussenbeleid voor de raad van bestuur die gericht is op het realiseren van (financiële) langetermijndoelstellingen in plaats van het kortetermijngewin", zei Henk van Rees van FNV Bondgenoten tegen persbureau ANP.

Sijbesma is niet de eerste bestuurder in Nederland die zijn bonus afhankelijk maakt van duurzame doelstellingen. Collegae bij postbedrijf TNT, olieconcern Shell, bank-verzekeraar ING en AkzoNobel gingen hem voor. De bonus bij DSM kan afhankelijk worden van het energieverbruik, de uitstoot van broeikasgassen en de introductie van groene producten. Een externe accountant controleert jaarlijks of de doelen eerlijk zijn gekozen en goed zijn toegepast.
Evenals TNT maximeert DSM de bonus op een enkel jaarsalaris. In het verleden konden managers hun jaarinkomen met bonussen en opties soms verviervoudigen. DSM maakte een webcast van deze aankondiging, die tegelijkertijd werden gepresenteerd met de jaarcijfers over het moeilijke jaar 2009.

P+ webtip: Webcast Sijbesma over jaarcijfers 2009