Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
06 maart 2010

Student maakt containerkraan helft zuiniger

+ Slimme software bespaart tienduizenden liters diesel
Steven Mulder (masterstudent Systems & Control) ging aan de slag met energie verspilling bij het verwerken van containers in havens en overslagplaatsen. De inzet van hybride containerkranen (die vrijgekomen energie opslaan en hergebruiken) levert een zichtbare bijdrage aan energy efficiency. Met het oog op een hogere effectiviteit van dit systeem ontwierp Mulder nieuwe regelsoftware met relatief eenvoudige algoritmes. Ondanks terughoudendheid van zijn opdrachtgever slaagde Mulder erin het bedrijf te overtuigen dat nieuwe regelsoftware effectiever was dan te volstaan met een optimalisatie van het bestaande systeem. Dit resulteerde in verbetering van het energieverbruik van 16 procent in vergelijking met andere hybride kranen en ruim 50 procent ten opzichte van gangbare containerkranen. Een containerterminal met een gemiddelde vloot is hiermee in staat maandelijks 60.000 liter diesel te besparen dankzij een eenvoudige update van de regelsoftware.

+ Warmteterugwinning in de scheepvaart
Het project van Erik-Jan Boonen (masterstudent Mechanical Engineering) staat in het teken van het terugwinnen van warmte bij dieselscheepsmotoren. Zo gaat bij dieselmotoren de helft van de ingaande energie verloren in de vorm van warmte. Het is de vraag hoe deze warmte kan worden hergebruikt met het oog op energieopwekking. Het principe van Warmte Terugwinning wordt slechts mondjesmaat toegepast in de scheepvaart, doordat sprake is van zeer wisselende motorbelastingen. Uit het onderzoek van Boonen blijkt dat een dynamisch systeem (in tegenstelling tot een statisch/efficiënt systeem) een substantiële bijdrage kan leveren aan energy efficiency, ook bij kleinere schepen en schepen met een wisselende motorbelasting.

+ Delen van energiestromen in zware industrie
Jurjen Thomas (masterstudent Real Estate and Housing) bracht in kaart hoe de ontwikkeling van gebieden waar sprake is van zware industrie kan worden gekoppeld aan energie- en reststromen en zo resulteren in de verduurzaming van industrieterreinen. Een belangrijke voorwaarde is ketenintegratie en duurzame samenwerking binnen de volledige keten. Ook de overheid speelt een belangrijke rol, doordat zij de lat op het gebied van duurzaamheid steeds hoger legt en strenge eisen stelt aan het duurzame karakter van bedrijven. Naar het oordeel van de jury is het project goed toepasbaar en kan het mogelijk fungeren als breekijzer voor vastgelopen projecten.

+ Door wind aangedreven fontein
Een opvallende waterfontein in de vorm van een levensgrote tulp die gebruikmaakt van windenergie. Dat is het tastbare resultaat van het project van Sin-Yun Yang, masterstudent Sustainable Process and Energy Technology. De student stelde zich vooral tot doel mensen te inspireren en uit te dagen duurzamer te worden. Hieraan gaf Yang invulling door een windmolen te ontwerpen in de vorm van een bloem, om het groene karakter ervan te onderstrepen. De windturbine is verbonden met een pomp in de stengel van de bloem. Dankzij wind energie wordt water omhoog gepompt en via de tulp naar buiten gestuwd. De jury vond dit een bijzonder project dat zich onderscheidt doordat het verdergaat dan alleen het functionele aspect van energy efficiency.P+ webtip: Cofely-gdfsuez.nl

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier