Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
07 maart 2010

Natuur overwint gemodificeerde katoen in India

De Indiase pers uit zich ondertussen zeer kritisch en roept de minister van Milieu ter verantwoording die kort geleden nog gewaarschuld werd voor de gevaren van de oude GM-variant.
India Today haalde op 6 maart een rapport aan , K.R. Kranthi van het Central Institute for Cotton Research. "De boeren houden niet voldoende grensgebied aan. Met ongeveer 90 procent van het gebied beplant met gemodificeerde katoen, kan de kantoenworm vanuit de resterende 10 procent zich snel aanpassen. Het concern Monsanto moet prioriteit geven aan dit probleem, voordat het te laat is." India Today meldt ook: "Tegelijkertijd is de productiviteit van katoen gedaald van 560 kilo lint per hectare in 2007 naar 512 kilo lint in 2009. De kosten van pesticiden zijn tegelijkertijd gestegen van 597 Roepia (9,64 euro) in 2002 naar 791 roepia in 2009 (12,78 euro) per hoeveelheid."Landbouwwetenschappers en activisten hebben inmiddels hun pijlen op de nieuwe variant gericht, waar naast het onbruikbaar geworden proteïne nog een tweede aanpassing is gemaakt. "In ieder geval is de helft van het nu aangeprezen zaad onbruikbaar om er de katoenworm mee te bestrijden."We citeren tenslotte een deel van het persbericht van Monsanto zelf, onvertaald: "Resistance is natural and expected, so measures to delay resistance are important. Among the factors that may have contributed to pink bollworm resistance to the Cry1Ac protein in Gujarat are limited refuge planting and early use of unapproved Bt cotton seed, planted prior to GEAC approval of Cry1Ac cotton, which may have had lower protein expression levels.While single-protein Cry1Ac cotton products continue to deliver value to Indian farmers, increasingly Indian farmers are planting two-protein Bollgard II cotton because it reduces the need for insecticide sprays compared to Cry1Ac products and increases yield. Over 65 percent of Gujarat cotton farmers chose Bollgard II cotton in 2009, and pre-season bookings indicate that over 90 percent of Gujarat cotton farmers are expected to plant Bollgard II in the 2010 season. Overall, approximately 80 percent of all Indian cotton farmers are expected to plant Bollgard II in the 2010 season.The findings in Gujarat are an important reminder to Indian farmers. When using Bt cotton products it is essential to regularly monitor and scout fields throughout the season for insect presence and plant appropriate non-Bt refuge. Furthermore, farmers must adopt measures such as need-based application of insecticide sprays during the crop season, and properly manage crop residue and unopened bolls after harvest. Examples of such practices include tillage and cattle grazing to minimize the survival and spread of pink bollworm."P+ webtip 1: Newsclipping van GM WatchP+ webtip 2: Monsanto geeft probleem toe