Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
10 maart 2010

P+ Primeur: Politieke partijen willen 1 Energieministerie

Als de milieumensen binnen de Nederlandse politiek deze uitgangspunten in hun eigen partijprogramma weten te krijgen, gaat er ook een centraal Energietransitiefonds komen. Dan ruilen we de huidige overheid met een wirwar aan kortlopende subsidies om voor een overheid met een alomvattende visie voor deze eeuw, zelfs hoe wij met slimme netten (supergrid) kunnen gaan samenwerken met het buitenland. Het betekent ook dat er beleidsmatig afscheid gaat worden genomen van fossiele brandstoffen, en zwaar wordt ingezet op allerlei vernieuwbare energiebronnen. Zelfs het warme water uit twee kilometer diepe bronnen (geothermie) wordt dan een welkome aanvulling, want zelfs zo wordt CO2-uitstoot voorkomen. Het moet volgens de politieke partijen mogelijk zijn jaarlijks 3 procent op energie te bezuinigen. Het zou in praktijk betekenen dat het principe van de "vervuiler betaalt" ook echt in praktijk gaat worden toegepast, door het vergroenen van het belastingstelsel. Zou er dan een einde komen aan de bijna 2000 (echt waar) verschillende kleine milieusubsidiepotjes? Dat kan gewoon niet efficiënt zijn, sterker nog: uit onderzoek blijkt dat de verwerking zo hap snap gaat, dat bedrijven niet weten waar ze aan toe zijn. En voor een minister die aan de knoppen wil draaien, is het een wanhoop.Eigenlijk had dit het programma moeten zijn waarmee Cramer als minister van VROM was gestart. Misschien is de Milieutop in Kopenhagen dan toch ergens goed voor geweest. In ieder geval voor het besef dat wijzelf moeten proberen om de opwarming van de aarde te beperken, hoe hard de klimaatsceptici ook op detailniveau twijfel proberen te zaaien over de grote berekeningen van wetenschappers.Alle politieke partijen (Op PVV na) op 1 lijn. Het lijkt wel een sprookje. De berichten de komende weken zullen uitwijzen dat dit initiatief werkelijk bestaat en geen valse grap is van Milieudefensie of een andere ngo. Het jaar 2010 kan wel eens heel erg mooi gaan worden.

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier