Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
17 maart 2010

Grootste groei ooit ASN Bank in jaar van kredietcrisis

Uit het persbericht: "De ASN Bank is 50 jaar geleden ontstaan uit de vakbeweging, waar behoefte was aan een bank voor vakbondsleden die wilden sparen met behoud van hun idealen op het gebied van mensenrechten. Het ging daarbij om zaken als vakbondsvrijheid, vrijheid van meningsuiting en het bestrijden van discriminatie. Sinds haar oprichting zijn de drijfveren van de ASN Bank ongewijzigd: zij zet het geld dat klanten haar toevertrouwen, op een transparante, verantwoorde wijze in met een direct nut voor de maatschappij. Mensenrechten zijn daarbij onverbrekelijk verbonden met de missie van de ASN Bank.
De financiële crisis en de discussie over de rol van banken die daaruit is ontstaan, bewijzen dat deze uitgangspunten onverminderd actueel zijn.""Naast mensenrechten blijft klimaatbeleid primair. Dat bleek in 2009 onder andere uit aansprekende buitenlandse financieringen op het gebied van duurzame energie. De ASN Bank financierde met enkele partners het Belgische offshorewindmolenpark Belwind. Dit gaat voldoende elektriciteit leveren om ongeveer 330.000 huishoudens van groene stroom te voorzien. Tevens verleende de bank kredieten aan twee grote Belgische zonne-energieprojecten. Hiermee gaf de bank verder invulling aan haar ambitie om duurzame energie te stimuleren en CO2-uitstoot te verminderen. Daarnaast publiceerde de ASN Bank ook in 2009 als enige Nederlandse bank de klimaatimpact van haar aandelenfondsen.""De ASN Bank ziet ook in 2010 goede mogelijkheden om opnieuw een flinke groei te realiseren. Een middel daartoe is de ASN Bankrekening, aangezien steeds meer klanten voor de ASN Bank als huisbank kiezen. De introductie van deze betaalrekening in 2009 betekende dat de ASN Bank, die tot dan toe actief was op het gebied van sparen, beleggen en duurzame financieringen, ook betaalbank werd. Zij biedt een volwaardige service aan mensen die prijs stellen op een duurzame betaalrekening en verwacht hiermee de komende jaren in een toenemende behoefte te voorzien.
Groei van het aantal klanten en vermogen onder beheer betekent dat de bank ook haar bijdrage aan de duurzame samenleving kan vergroten. Consistentie in kwaliteit van de dienstverlening en vertaling van het duurzame beleid zijn voorwaarden daarvoor."Het volledige bericht met kerncijfers:P+ webtip: ASN Bank in 2009