Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
19 maart 2010

Overheid pakt kinderarbeid aan via boete

"Deze mogelijkheid van terugvordering zal ruim worden toegepast," schrijven de Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) en Maria van der Hoeven (Economische Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer. "Kinderarbeid is de ergste vorm van uitbuiting en moet worden bestreden", zei Verhagen tijdens het algemeen overleg in de Tweede Kamer. "Kinderen horen op school om zich voor te bereiden op hun toekomst."Bedrijven moeten in hun subsidieaanvraag toezeggen dat zij geen gebruik maken van kinderarbeid of gedwongen arbeid. Als een subsidie is toegewezen voor een bepaald project, wordt voortdurend bekeken of een bedrijf de richtlijnen naleeft. De maatregel geldt voor alle bedrijven, dus niet alleen voor bedrijven die willens en wetens hun verplichtingen schenden "of die door vergaande achteloosheid op de koop toe nemen dat hun eerste toeleverancier er (kinderarbeid; red.) gebruik van maakt."De maatregelen zijn het antwoord op een kamerbreed aanvaarde motie van Tweede Kamerleden Joël Voordewind en Cynthia Ortega-Martijn van de ChristenUnie. Eerder was het al mogelijk subsidies in te trekken bij bedrijven die regels voor kinderarbeid niet naleven.Gerard Oonk, directeur van de Landelijke India Werkgroep, noemt de maatregel "een stap, een belangrijk signaal", maar had veel liever gezien dat bedrijven die zaken doen in ontwikkelingslanden een plan van aanpak moeten maken, waarin ze uiteenzetten hoe ze het probleem van kinderarbeid gaan aanpakken in het tijdsbestek van enkele jaren. "Daar vroeg de motie van Voordewind en Ortega- Martijn ook om. Het is productiever en effectiever, omdat de overheid bedrijven daarop kan afrekenen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat bedrijven zich engageren op het terrein van betere arbeidsomstandigheden." Oonk is bang dat bedrijven "verberggedrag" gaan tonen door kinderarbeid via subsidies aan te pakken. "De kans is groot dat het probleem op deze manier ondergronds gaat."P+ webtip: Stappen ministerie