Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
19 maart 2010

Procter and Gamble wint prijs Leaders voor Nature

Het initiatief voor de prijs ging uit van IUCN Nederland, de koepel van natuurorganisaties, die ook aan de basis stond van Leaders for Nature. Tijdens een bijeenkomst in januari werden jonge professionals in het bedrijfsleven uitgedaagd met innovatieve plannen te komen, die een aanvulling zouden vormen op het al bestaande duurzaamheidbeleid van hun organisatie. Twee maanden later presenteerden company teams van twaalf bedrijven hun voorstellen tijdens een bijeenkomst in het Philips hoofdkantoor in Amsterdam. De voorstellen werden beoordeeld door een jury onder leiding van Herman Mulder, voormalig ABN Amro-topman. Ondanks waardering voor de vele tijd en energie die de Young Leaders in de plannen hadden gestoken (veelal in hun eigen tijd), was de jury uitgesproken kritisch. Voorzitter Mulder miste in de meeste plannen een overall visie, terwijl jurylid Robert Rubinstein (topman TBLI Group) vooral een ontbrekend commitment van het senior management signaleerde. "Je ziet dat ze er niet achter staan, anders hadden er wel voor gezorgd dat er betere plannen kwamen." Algemeen directeur Willem Ferwerda van de IUCN was blij met de betrokkenheid van de deelnemende bedrijven, maar miste een link met de natuur. Weliswaar bevatten veel van de bedrijfsplannen klimaatgerelateerde voorstellen, maar het Leaders for Nature initiatief gaat volgens hem over meer. "Naast vergroten van duurzaamheid binnen bedrijven en verantwoord leiderschap gaat het ook om behoud van biodiversiteit en ecosystemen. Dat laatste zit nog bepaald niet tussen de oren, zo blijkt, ook bij de jongere generatie. Daar moeten we dus nog hard aan trekken."Daar was Ronald van de Straat, directeur Externe relaties van Proctor and Gamble Nederland die de prijs in ontvangst nam, het wel mee eens. "Laat IUCN concreter maken wat ze op dat gebied van het bedrijfsleven verwachten." Hij wil zijn klanten betrekken bij het duurzaamheidbeleid van het bedrijf. Zijn  collegae stellen voor dit te doen door het organiseren van een Earth Week. Daarnaast stelt zijn team voor windmolens te installeren op het terrein van de fabriek in Coevorden, met als doel daar in 2011 volledig CO2-neutraal te opereren. P+ webtip: Leaders for Nature

Wil je ook onze gedrukte Marktboeken over een duurzame toekomst ontvangen?
Abonneer je dan hier