Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
27 maart 2010

Kennen boeren de boerensuper Marqt niet?

Voor wat het waard is nog wat feitjes uit dit onderzoek:+ De agribusiness geeft een 5,8 en de biologisch producerende boeren en tuinders geven het ministerie van LNV een 4,3.+ In vergelijking met vier jaar geleden is het aantal regels in de land- en tuinbouw volgens de meeste respondenten (89 procent) toegenomen.+ Een gemiddelde werkweek in de land- en tuinbouw bedraagt 59 uur en in 66 procent van de gevallen werkt de partner mee in het bedrijf. Ondanks het zware beroep geeft de Nederlandse boer en tuinder zichzelf gemiddeld het rapportcijfer 7,5 voor het plezier dat hij in zijn werk heeft.Ook hadden het Agrarisch Dagblad en onze Frans-Nederlandse onderzoeker een vraag over gentechniek. Laten we bericht in de Agrarisch Dagblad citeren en voor onszelf nogmaals de vraag stellen: zijn de partijen in dit geval wel goed op de hoogte?

"In de vaak meer emotionele dan inhoudelijke debatten over agrarische biotechnologie wordt al te vaak geroepen dat boeren en tuinders niets zien in transgene gewassen. Die stelling is nergens op gebaseerd. Sterker, een grote enquête van het Agrarisch Dagblad/TeraKnowledge onder duizend agrarische ondernemers in Nederland geeft een heel ander beeld te zien.Bijna de helft van de akkerbouwers en tuinders stapt over op transgene teelt als deze belangrijke ziekten buiten de deur houden. Met name dat laatste argument is doorslaggevend voor de agrarische ondernemers en koren op de molen voor de agrarische wetenschap. Wageningen Universiteit en Researchcentrum bijvoorbeeld hamert al langer op het belang van de nieuwe techniek om een desastreuze ziekte als phytophthora tegen te gaan.De Europese Unie en de EU-lidstaten zouden er goed aan doen verdere peilingen naar de acceptatie van agrarische biotechnologie te doen, zowel onder telers als onder consumenten. Te vaak schermen fervente tegenstanders namens "de overgrote meerderheid" te spreken, te vaak ook hebben voorstanders geen duidelijk beeld van de omvang van hun "achterban". De tot nog toe te elitaire discussie kan zo de gewenste verbreding en hopelijk ook verdieping krijgen."Uit Biddinghuizen kwam meteen een reactie van lezer Huib Rijk, die ook de manier van vragen in twijfel trok: "Het klopt dat niet zo maar de juiste conclusies getrokken kunnen worden uit een aantal meningen. Maar dat geldt evenzo voor de enquête die is uitgevoerd. "Als er goede rassen worden toegelaten die veel problemen oplossen, gaat u die dan gebruiken?". Als maar 70 procent dat met ja beantwoord lijkt me dat weinig. Maar daaruit de conclusie trekken dat bijna iedereen voor is, is onterecht. Het kan zijn dat 80 procent tegen invoering is, maar dat tegelijkertijd 80 procent die rassen gaat gebruiken zodra ze wel zijn toegestaan. (Dit komt dan niet omdat boeren dom zijn of alleen aan geld denken). De vraagstelling is van groot belang. Het resultaat kan zelfs al heel anders zijn op de vraag "Bent u voor transgene gewassen" in vergelijking met de vraag "Bent u tegen transgene gewassen."P+ webtip: Nieuwsbericht in Agrarisch Dagblad