Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
01 april 2010

Vlaams witlofbedrijf Joluwa draait op witlof

Na een pilotproject op een Waverse boerderij en dankzij de nauwe samenwerking met professor Patrick Gerin en Hubert van de Werve van Hydro-Chic, expert in de hydrocultuur van witloof, wist GreenWatt begin 2010 haar eerste industriële realisatie te installeren in witlofteelbedrijf Joluwa te Nijvel.Deze tweefasige biomethanisatie-eenheid maakt gebruik van de FAD (Flushing Anaerobic Digestor) technologie, een gistings- en methanisatietank met hoog rendement. Met een elektrische kracht van 100 kW, wordt deze installatie gevoed met het afval van witlof Zij laat het teeltbedrijf toe haar eigen behoeften te dekken, zowel voor thermische als elektrische energie. De overtollige warmte wordt zelfs gebruikt door drukkerij Rossel die zich niet ver van de eenheid bevindt.Met een voeding van ongeveer 75 ton per week, is de eenheid in staat om per jaar ongeveer 530 MWh aan elektriciteit te produceren en 600 MWh aan warmte. Dit staat gelijk aan de elektriciteitsbehoefte van 120 gezinnen en warmte voor 30 gezinnen.De missie van GreenWatt is het conceptualiseren, commercialiseren, installeren en onderhouden van turnkey biogas warmtekrachtkoppeling (WKK) -installaties die bederfelijke organische materie en vuil water in elektrische en thermische energie transformeren. Het bedrijf is in 2004 ontstaan uit de universiteit van Louvain, waar hoogleraar Gerin baanbrekend werk verricht. Het bedrijf beschikt inmiddels over een maatschappelijk kapitaal van 1,5 miljoen euro.P+ webtip: GreenWatt