Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
01 april 2010

Gezocht: wijkhoveniers voor glazen straten

Volgens Ter Haar gaat "Bouwen met groen in glas" nu een tweede fase in. Een fase "waarin gebouwen gerealiseerd gaan worden die een bron van vitaliteit en energie zijn voor de gebruikers. De combinatie van de nieuwste technieken, materialen en integrale ontwerpen zorgen voor comfortabele en duurzame kantoren en woningen."De auteur: "Groen heeft een esthetische, vitaliserende en voedende functie. Deze functie krijgt vorm in glasoverkapte ruimtes in de bestaande bebouwde omgeving. Deze ruimte oogst laagwaardige warmte voor de omliggende gebouwen, biedt een gezamenlijk ontmoetings-, werk- en speelplaats. In de ruimte teelt de wijkhovenier groente en fruit voor de bewoners van de wijk." Hij ziet een groot aantal voordelen van dit concept.
+ groot duurzaam energierendement
+ lage kosten voor de bebouwing
+ lokale energieopwekking
+ lokale voedselproductie
+ bevorderend voor sociale cohesie
+ verhoging gezondheid bewoners
+ educatie en maatschappelijke participatie
+ vergroening van wijken. En waar moet het wagenpark dan geparkeerd worden? Ter Haar: "Die krijgen een overdekte garage, met groen er overheen. Je auto staat dus niet meer buiten." Het bouwen van glazen straten zou al rendabel zijn in een woonwijk van 200 eenheden. Er is een warmte koudeopslag nodig, om te koelen in de zomer en te warmen in de winter. "Er is dus een woningcorporatie met durf nodig. De beloning: straks een wereldprimeur, want dit bestaat nog niet, op de hele wereld niet."P+ besteedde eerder aandacht aan het eerste boek van Ter Haar, een uitgave van Aneas.P+ webtip: Groen en Glas