Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
01 april 2010

Sacha Carina: prijs voor kartonnen poepdoos

Ze vertelt: "Er is daar geen riool en geen afvalophaaldienst. Per 50 inwoners is er een toilet, maar die worden niet gebruikt omdat ze vol zitten. Eigenlijk moeten huurbazen ervoor zorgen dat ze geleegd worden, maar dat gebeurt meestal niet. Water is schaars, dus doorspoelen van toiletten kan niet. Kinderen spelen tussen de uitwerpselen. Het gevolg is dat de kans op ziekte erg groot is." Culturele taboes tegen het behandelen van menselijke uitwerpselen zijn Van Ginhoven bekend. "Maar iedereen ziet hoeveel mensen ziek worden." Ze verwacht dat mensen met die kennis zich wel over hun taboes kunnen heen zetten. Het idee is dat mensen de kartonnen wc van 30 liter ongeveer 50 keer kunnen gebruiken. Dan is-ie vol en kan hij worden opgehaald of weggebracht voor verwerking. Van Ginhoven: "Het is belangrijk dat de pathogene bacteriën dood gaan. Dat kan eenvoudig door verhitting, bijvoorbeeld door de wc in de zon te laten staan. Dan ontwikkelt zich een temperatuur van meer dan 60 graden, wat genoeg is. De mest die overblijft kan worden gebruikt als compost. Daar kan iemand zijn business van maken." Van Ginhoven is inmiddels door een Zuid-Afrikaans en een Nederlands bedrijf benaderd om het product op grotere schaal te testen. Als het echt werkt kan het in massaproductie worden genomen.P+ webtip: Sacha Carina