Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
10 april 2010

Solidaridad en IUCN verbijsterd over stoppen subsidie

In totaal ontving het ministerie van Buitenlandse Zaken, waarvan OS een onderdeel uitmaakt, voor 3,7 miljard euro aan subsidieverzoeken. Buitenlandse Zaken heeft 2,125 miljard euro beschikbaar voor vijf jaar. Onder de afvallers zit Solidaridad, dat "verbijsterd" is. Op dit moment ontvangt Solidaridad een overheidsbijdrage van 5 miljoen euro per jaar en had daar bovenop 9,5 miljoen euro per jaar aangevraagd, samen met het Wereld Natuur Fonds. In de subsidieronde van vijf jaar geleden kwam Solidaridad nog als de beste organisaties uit de bus. De afwijzing heeft gevolgen voor wat Solidaridad duurzame ketenontwikkeling noemt. De organisatie heeft de laatste jaren een sleutelrol gespeeld in de round tables rond palmolie, soja, suiker en katoen, die zich richten op het verduurzamen van deze internationale ketens. De ronde tafels waren niet onomstreden. De kritiek spitste zich onder meer toe op het toestaan van gemodificeerde teelt bij de "verantwoorde soja" van de ronde tafel. Directeur Nico Roozen: "Bij het ministerie bestaat grote waardering voor onze innoverende aanpak, voortgangsrapportages zijn goed beoordeeld en de impact van het programma wordt steeds duidelijker. Niets wees op terughoudendheid." Solidaridad start een beroepsprocedure. Andere grote verliezers zijn het Aids Fonds, dat 104,4 miljoen euro voor vijf jaar had aangevraagd en niks krijgt, IUCN NL (69,2 miljoen) en de Fair Trade Alliantie (40 miljoen). Deze organisaties/allianties zijn alle niet door de eerste toetsing gekomen. "Ons voorstel is blijkbaar niet goed overgekomen", zegt Peter Zantkuijl van het Aids Fonds, dat overigens bezwaar gaat aantekenen. Welke organisaties zijn er wel door naar de volgende ronde?Both Ends (Fair Green and Global Alliance)
Connect International (Water, Energy and Food alliance - WEFA)
Cordaid (Samen voor Verandering-Communities of Change)
Free Voice (Press Freedom 2.0)
HIVOS (HIVOS-alliantie)
ICCO ( ICCO Alliance)
IICD (Connect4change)
IKV-Pax Christi (Freedom from fear)
International Child Support (Together4Change)
Medisch Comité Nederland-Vietnam (Transition in the East Alliance)
Nederlandse Rode Kruis (Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation DRR/CCA Alliance)
OXFAM/Novib (IMPACT)
PLAN Nederland (Child Rights Alliance)
Simavi (WASH Alliance)
SPARK (United Entrepreneurship Coalition)
Terre des Hommes (Kind en Ontwikkeling)
War Child (Conn@ct Now)
Woord en Daad (Woord en Daad - Red een Kind Alliance)
World Population Fund (SRHR Alliance)
ZOA Vluchtelingenzorg (Dutch Consortium for Rehabilitation) P+ webtip 1: Besluit ministerieP+ webtip 2: Solidaridad in Beroep