Skip to main content
P+ Logo
Best Practices voor een duurzame toekomst
10 april 2010

Lijsttrekker Job Cohen in P+ over duurzaam ondernemen

In Leeuwarden zei Cohen over innovatie, ondernemerschap en duurzaamheid: "We hebben een economie nodig waarin niet overnemen (van bedrijven) een belangrijke factor is, maar waarin ondernemen, vakmanschap en innovatie gedijen. De overheid zit daarbij niet aan de knoppen (echte innovaties vinden elders plaats), maar de overheid kan wel met gerichte bijdragen onze economie versterken.""Bedrijven, ondernemers en kennisnetwerken zouden in het bijzonder gestimuleerd moeten worden om te komen tot de ontwikkeling en het gebruik van producten en diensten die over hun hele levenscyclus zo duurzaam mogelijk zijn. Investeringen in onderzoek en ontwikkeling, alsmede de uitwisseling tussen kennisinstellingen en ondernemingen (wij zijn daar in Nederland lang niet goed genoeg in) is cruciaal en kan dus nog wel een helpende hand gebruiken. Regionale en lokale overheden kunnen daarbij bovendien een rol spelen.""Innovatie is niet een voor de private sector gereserveerd thema. Ook de overheid kan daaraan bijdragen, bijvoorbeeld door de wijze waarop zij opdrachten verschaft, maar ook in eigen huis. Daarbij zouden we ook terug kunnen grijpen op bewezen succesvolle concepten van vroeger. Retro-innovatie noemt wethouder Bert Otten uit Hengelo dat: "Vaak kunnen oude recepten in een nieuw jasje heel effectief zijn. Denk aan de introductie van de buurt- en wijkzorg, de terugkeer van de wijkverpleegster en nieuwe vormen van gesubsidieerde arbeid".""Ondernemerschap betekent in onze tijd niet meer vanzelfsprekend: werkgeverschap. Er zijn inmiddels bijna een miljoen ondernemers zonder personeel, vaak vakmensen, die tijdens de crisis forse klappen hebben moeten opvangen. Onze regeling op het gebied van pensioenen, bescherming in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid zijn niet op hen toegesneden: maar zij horen wel onderdeel te worden van bescherming en zekerheden die wij anderen wel bieden in onze verzorgingsstaat."P+ webtip 1: Van der Wielen Lezing Job CohenP+ webtip 2: Abonneer op komende P+ met Cohen